Datum objave: 21.10.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: UL Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto: Asistent z doktoratom za področje Veterinarske medicine na Inštitutu za perutnino, ptice, male sesalce in plazilce (šifra DM: D010001)  

2.  Pogoji za zasedbo delovnega mesta:  

Doktorat znanosti veterinarske smeri.

Veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje Veterinarske medicine.

Smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov). Uporaba računalniških orodij.  

Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečno poskusno dobo.  

3. Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
  • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
  • skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
  • skrbi za varno in zdravo delo delavcev enote in študentov, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, o uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
  • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
  • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijave do vključno 26. 10. 2022.  

5. Kandidati naj pošljejo prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na el. naslov: kadrovska.sluzba@vf.uni-lj.si  Pri oddaji prijave kot zadevo navedite: Prijava na delovno mesto: Asistent z doktoratom za področje Veterinarske medicine na Inštitutu za perutnino, ptice, male sesalce in plazilce.  

Delovno mesto je objavljeno na Zavodu za zaposlovanje RS pod registrsko številko OS23098.

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

6.   Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Irma Jesenovec

Telefonska številka: 01 47 79 389

Elektronski naslov: kadrovska.sluzba@vf.uni-lj.si