Datum objave: 28.10.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST 

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana razpisuje prosto delovno mesto:  

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2  (I) – za podporo prijavam na evropske centralizirane programe v okviru projekta NOO

 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: J017102
 • Tarifni razred: VII/2
 • Plačna podskupina: J1
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve:  določen čas do 30. 6. 2026 (projektna zaposlitev)
 • Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) 
 • 3 leta ustreznih delovnih izkušenj
 • aktivno znanje angleškega jezika
 • zaželene delovne izkušnje na področju dela z evropskimi raziskovalnimi programi in projekti
 • dobre medosebne veščine in sposobnost timskega dela
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti

Opis dela in nalog: 

 • samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju
 • oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja
 • koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:

 • samostojno izvaja naloge, ki so potrebne za administrativno podporo vsem aktivnostim v zvezi s krepitvijo prijav na evrospke projekte
 • spremlja razpise evropskih centraliziranih programov in pomaga raziskovalcem pri evidentiranju ustreznih razpisov zanje
 • samostojno  organizira dogodke za mreženje in iskanje partnerjev 
 •  samostojno izvaja vse administrativne naloge pri organizaciji delavnic in dogodkov za raziskovalce in strokovne delavce v raziskovalnih pisarnah za krepitev usposobljenosti za  prijave na evropske centralizirane programe
 • pomaga pri aktivnostih prenosa znanj in izkušenj za pripravo in vodenje projektov tudi s pomočjo zunanjih ekspertov ali preko obiskov dobrih univerz
 • pomaga pri aktivnostih za pravočasno in ustrezno izvedbo ciljev projekta NOO ter vsebinsko in finančno poročanje 
 • administrativno pomaga pri skupnih aktivnostih partnerskih organizacij v projektu NOO
 • druge naloge, povezane s projektom NOO ali podporo prijavam na evropske centralizirane programe

Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 35. plačni razred (1.670,94 EUR bruto).  

Rok za prijavo:  28. 10. 2022 – 15. 11. 2022  

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: rektorat@uni-lj.si