Datum objave: 08.11.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana    

1. Razpisano delovno mesto:   ASISTENT/ASISTENTKA Z DOKTORATOM (H019001) na Oddelku za okoljsko gradbeništvo, Raziskovalni inštitut za geo in hidro tveganja (1 prosto mesto)   za določen čas 12 mesecev v obsegu 8 ur/teden z možnostjo podaljšanja za delo na projektu »UL za trajnostno družbo - ULTRA«    

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost.  

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti (prejšnji) s področja vodarstva in komunalnega inženirstva ali druge ustrezne smeri ali doktorat znanosti (3. bolonjska stopnja) gradbeništva ali druge ustrezne smeri
 • veljaven habilitacijski naziv: asistent-raziskovalec za habilitacijsko področje: Gradbeništvo in okoljsko inženirstvo 
 • aktivno znanje angleškega jezika
 • znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). Če izbrani kandidat  tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi
 • znanja za uporabo računalniških programov
 • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti
 • 1 leto ustreznih delovnih izkušenj
 • poskusno delo 3 mesece 
 • prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki: 

• imajo izkušnje pri izvedbi terenskih hidroloških meritev ter digitalnem prenosu in obdelavi rezultatov meritev v oblaku

• imajo smisel za samostojno in timsko raziskovalno delo na področju    

3. Kratek opis dela in nalog:

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo:   

Datum objave 8.11.2022, rok 8 dni; do 16.11.2022.

  Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na e-naslov: kadri@fgg.uni-lj.si  

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mateja Progar

Telefonska številka: 47 68 510

E-mail:  mateja.progar@fgg.uni-lj.si