Datum objave: 09.11.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST 

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana razpisuje prosto delovno mesto:  

VODJA SLUŽBE NA UNIVERZI VII/2 (II) – za glavno pisarno

 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: J017936
 • Tarifni razred: VII/2
 • Plačna podskupina: J1
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas 
 • Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ustrezne smeri, ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri, ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ustrezne smeri 
 • 4 leta ustreznih delovnih izkušenj na področju upravljanja z dokumentarnim gradivom
 • strokovni izpit za delo z dokumentarnim in arhivskim gradivom
 • zaželeno poznavanje dela z dokumentnimi sistemi za podporo e-poslovanju
 • poznavanje dela z računalnikom
 • aktivno znanje angleškega jezika
 • samostojnost pri delu, natančnost in odgovornost
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti in pripravljenost na timsko delo
 • pripravljenost za dodatno usposabljanje

Opis dela in nalog: 

 • razporeja in vodi delo na svojem delovnem področju 
 • koordinira dela drugih delavcev
 • sodeluje in usklajuje naloge službe 
 • izvršuje in nadzoruje sklepe organov univerze ali članice
 • predlaga rešitve, pripravlja dokumente, spremlja potek postopkov področne službe 
 • oblikuje zapisnike 
 • svetuje s svojega delovnega področja delavcem članic univerze in tajništva
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:

 • pripravlja in usklajuje načrt klasifikacijskih znakov,
 • odgovarja za pravilnost vodenja evidenc o zadevah, dosjejih, dokumentih,
 • daje pobude za optimizacijo procesov na svojem delovnem področju,
 • pripravlja dokumente za vodstvo, nadrejene in organe UL članic, 
 • spremlja zakonodajo na svojem delovnem področju ter svetuje ter daje splošne informacije s svojega delovnega področja delavcem članic univerze in tajništva,
 • skrbi za ohranjanje veljavnosti strokovnega izpit za delo z dokumentarnim in arhivskim gradivom med zaposlitvijo, skladno z zakonodajo,
 • koordinira naročanje pisarniškega materiala, 
 • koordinira postopke uporabe suhega žiga,
 • sodeluje z drugimi službami,
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 36. plačni razred (1.815,99 EUR bruto)  

Rok za prijavo:  9. 11. 2022 – 23. 11. 2022  

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: rektorat@uni-lj.si