Datum objave: 08.11.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA 1 (enega) PROSTEGA DELOVNEGA MESTA 

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana  

Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2- (II), v OE Tajništvo – Kadrovska služba, za določen čas, s polnim delovnim časom (40 ur/teden)

 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • Šifra delovnega mesta: J017103,
 • Plačna podskupina: J1,
 • Tarifni razred: VII/2,
 • Šifra naziva: /
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas (40 ur/teden)
 • Trajanje zaposlitve: določen čas, predvidoma 2 leti, zaradi začasno povečanega obsega dela (uvedba APISA)
 • Poskusno delo: 3 mesece
 • Predviden nastop dela: 01. 01. 2023

Pogoji za zasedbo delovnega mesta: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne smeri 
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) družboslovne smeri

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: 

 • znanje dveh tujih jezikov, znanja za uporabo računalniških programov, poznavanje predpisov področja, komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti
 • zaželeno je poznavanje sistema SAP

Delovne izkušnje: zaželene so vsaj 3 letne ustrezne delovne izkušnje  

Opis delovnega mesta:   

Splošni opis:

 • samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju
 • izvaja operativne naloge delovnega področja
 • oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja
 • koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:

 • urejanje in ažuriranje kadrovskih evidenc v fizični obliki in v informacijskem sistemu SAP
 • arhiviranje kadrovske dokumentacije v fizični in digitalni obliki
 • vodenje evidence delovnega časa (time management)
 • administrativna in vsebinska pomoč pri izvajanju habilitacijskih postopkov in postopkov pridobitve priznanj pomembnih umetniških del Univerze v Ljubljani 
 • priprava avtorskih in podjemnih pogodb
 • priprava in obračunavanje študentskega dela
 • priprava nalogov za službena potovanja zaposlenih in ostalih deležnikov,
 • administrativna pomoč na področju varstva pri delu (skrb za zdravniške preglede, izobraževanja s področja požarne varnosti in varstva pri delu, promocija zdravja na delovnem mestu)
 • spremljanje informacij in novosti s svojega delovnega področja
 • informiranje uporabnikov o spremembah in posebnostih delovanja sistema SAP na kadrovskem področju
 • izvajanje del po odredbi neposredno predpostavljenih: dekana, tajnika ali pomočnika tajnika
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Datum objave: 08. 11. 2022  

Rok za prijavo: do vključno 16. 11. 2022  

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po pošti ali na elektronski naslov: alenka.konsek@fa.uni-lj.si