Datum objave: 08.11.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA 1 (enega) PROSTEGA DELOVNEGA MESTA 

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana  

Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC v Katedri za urbanizem, za določen čas, s krajšim delovnim časom 

 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • Šifra delovnega mesta: H017004,
 • Plačna podskupina: H1,
 • Tarifni razred: VII/2, 
 • Šifra naziva: 0,
 • Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas (12 ur/teden, oz. 30%)
 • Trajanje zaposlitve: določen čas, za čas trajanja EU projekta »Sustainable Accessible Future Environments« - SAFE, financiranega v okviru programa Erasmus+, ključni ukrep 2: partnerstva za sodelovanje, od predvidoma 01. 01. 2023 do 31. 12. 2024
 • Poskusno delo: 3 mesece 
 • Predviden nastop dela: 01. 01. 2023

Pogoji za zasedbo delovnega mesta: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) smeri arhitektura ali gradbeništvo ali urbani management ali urbana sociologija ali okoljska psihologija ali ekonomija ali informatika
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smeri arhitektura ali gradbeništvo ali urbani management ali urbana sociologija ali okoljska psihologija ali ekonomija ali informatika
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) smeri arhitektura ali gradbeništvo ali urbani management ali urbana sociologija ali okoljska psihologija ali urbanizem ali ekonomija ali informatika

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: 

 • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti,
 • 1 leto ustreznih delovnih izkušenj.

  Opis delovnega mesta: 

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu vodje projekta in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Datum objave: 08. 11. 2022   Rok za prijavo: do vključno 11. 11. 2022  

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po pošti ali na elektronski naslov: alenka.konsek@fa.uni-lj.si