Datum objave: 09.11.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

Javna objava prostih delovnih mest

  Članica:Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto:

  Samostojni strokovni delavec VII/2 (I), m/ž  

 • Registrska številka objave na ZRSZ: OS60447
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: J017102
 • Tarifni razred: VII/2 (I)
 • Šifra naziva: 0
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, s polnim delovnim časom, predvidoma od 1. 12. 2022 oziroma po dogovoru

2. Pogoji za opravljanje dela:  

Zahtevana izobrazba:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske (finančne ali računovodske) smeri ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske (finančne ali računovodske) smeri ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ekonomske (finančne ali računovodske) smeri

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • znanja za uporabo računalniških programov
 • poznavanje dela v javnem sektorju
 • poznavanje predpisov področja
 • komunikativnost
 • vodstvene in organizacijske sposobnosti
 • znanje enega tujega jezika 

Delovne izkušnje: 3 leta ustreznih delovnih izkušenj  

Poskusno delo: 3 mesece  

3. Kratek opis del in nalog:

 • samostojno opravlja naloge finančno-računovodskega področja, zlasti plač;
 • kontrolira podatke, obračunava plače in honorarje ter druge prejemke (tudi potne naloge in povračila materialnih stroškov);
 • vodi evidence odtegljajev;
 • obdeluje in izračunava refundacije;
 • izpolnjuje obrazce za kredite, osebni dohodek ter druge obrazce;
 • • skrbi za pravilno in pravočasno oddajo zakonsko predpisanih obrazcev, povezanih z obračunom plač (npr. REK, ISPAP);
 • • izvaja analize in pripravlja poročila na področju plač in prejemkov;
 • • samostojno in strokovno vodi blagajno;
 • • usklajuje analitične evidence z glavno knjigo;
 • • sodeluje pri izdelavi finančnih načtrov in letnih poročil;
 • • odgovorno opravlja informacijsko svetovalno delo z zunanjimi in notranjimi uporabniki;
 • • tekoče spremlja in izvaja zakonodajo na širšem delovnem področju; 
 • • skrbi za arhiviranje in hranjenje dokumentacije na svojem področju dela;
 • • opravlja druge naloge po nalogu nadrejenega;
 • • v primeru odsotnosti nadomešča ostale zaposlene v finančno-računovodski službi; 

  4. Datum objave: 9. 11. 2022  

5. Rok za prijavo: 15 dni, do 24. 11. 2022

Sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, predvidoma od 1. 12. 2022 oziroma po dogovoru v finančno računovodski službi UL PEF.

Nudimo: fleksibilni delovni čas, parkirno mesto, teambuilding in rekreacijo na delovnem mestu, redno delovno uspešnost (dvakrat letno)

6. Pisne vloge z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ, naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na e-naslov razpisiprijave@pef.uni-lj.si  

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.  

Kontaktna oseba na članici: 

Marina Cimprič Paradinović

Telefonska številka: 01/58 92 354