Datum objave: 10.11.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA 

Članica: Fakulteta za socialno delo, Topniška ulica 31, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: (J017932) VODJA PODROČJA/ENOTE II (z do 5 zaposlenimi) VII/2 - VODJA KNJIŽNICE – m/ž  

 • št. delovnih mest: 1
 • šifra del. mesta: J017932
 • plačna podskupina: J1
 • tarifni razred: VII/2
 • vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • trajanje zaposlitve: nedoločen čas
 • poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela: 

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne ali humanistične smeri (0322 Bibliotekarstvo in informacijska znanost; 0310 Družbene vede in vedenjske znanosti, podrobneje neopredeljeno) ALI
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne ali humanistične smeri (0322 Bibliotekarstvo in informacijska znanost; 0310 Družbene vede in vedenjske znanosti, podrobneje neopredeljeno ALI
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja)  družboslovne ali humanistične smeri (0322 Bibliotekarstvo in informacijska znanost; 0310 Družbene vede in vedenjske znanosti, podrobneje neopredeljeno)

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: 

 • aktivno znanje dveh tujih jezikov, znanja za uporabo računalniških programov, po potrebi strokovni/pravosodni izpit, zaželen opravljen bibliotekarski izpit, poznavanje predpisov področja, komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti

Kratek opis del in nalog:   

 • vodenje in posredovanje izposoje
 • razvoj storitev za uporabnike
 • izobraževanje uporabnikov,
 • vsebinska obdelava gradiv in vodenje osebnih bibliografij
 • zagotavljanje ustreznega hranjenja knjižničnega gradiva
 • posredovanje informacij in priprava gradiv
 • nabava gradiv

Delovne izkušnje: 3 leta ustreznih delovnih izkušenj   

Rok za prijavo: Datum objave: 10. 11. 2022, rok za prijavo 10 dni; do 20. 11. 2022  

Delovno mesto je objavljeno na ZRSZ pod registrsko oznako OS62465.  

Kandidat/tka posreduje prošnjo življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov alenka.majer@fsd.uni-lj.si  

Kontaktna oseba na članici: Alenka Majer, tajnik fakultete
tel. 01/300-62-36;    e-mail: alenka.majer@fsd.uni-lj.si