Datum objave: 10.11.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

    Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva ulica 6, Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT, Šifra DM: D010001, (M/Ž) za Enota za dopolnilna znanja - Raziskovalna skupina za matematiko             

Registrska številka objave na ZRSZ: OS61274

  2. Pogoji za opravljanje dela: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) s področja matematike, strojne ali druge naravoslovne tehnične smeri / visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) s področja matematike, strojne ali druge naravoslovne tehnične smeri  magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) s področja matematike, strojne ali druge naravoslovne tehnične ali družboslovne smeri / specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) s področja matematike, strojne ali druge naravoslovne tehnične smeri / magisterij znanosti (prejšnji) s področja matematike, strojne ali druge naravoslovne tehnične smeri / doktorat znanosti (prejšnji) s področja matematike, strojne ali druge naravoslovne tehnične smeri / doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) s področja matematike, strojne ali druge naravoslovne tehnične smeri;
 • veljaven habilitacijski naziv: asistent za habilitacijsko področje Matematika;
 • Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj omenjeni naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto – v tem primeru kandidat  skupaj s prijavo priloži dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali priznanje naziva. Priložiti mora tudi izjavo, da soglaša da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova  prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva;
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij;
 • aktivno znanje enega svetovnega jezika.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.    

3. Kratek opis dela in nalog:  

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

  4. Rok za prijavo: od 09.11.2022 do 19.11.2022.   Kandidat posreduje prošnjo, CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv.  Kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti na e-naslov: katja.bosnak@fs.uni-lj.si.  

5. Delovno razmerje:    Določen čas, do 31.12.2022, s krajšim delovnim časom (22 ur / teden).   

Predviden datum zaposlitve: november / december 2022.  

6. Kontaktna oseba na članici za pošiljanje prijav:      

Ime in priimek: Katja Bošnak  

  Telefonska številka: 01 4771 141    

E-mail: katja.bosnak@fs.uni-lj.si