Datum objave: 10.11.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta v Ljubljani, objavlja prosto delovno mesto (ponovitev razpisa):

  1.     Razpisano delovno mesto: 

Samostojni strokovni delavec VII/2 ( III ) za področje javnih naročil , s polnim delovnim časom za nedoločen čas  

2.     Pogoji za opravljanje dela: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) / visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) / magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) pravne ali ekonomske smeri;
 • zaželene delovne izkušnje
 • znanja za uporabo računalniških programov, poznavanje predpisov področja, komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti
 • poskusno delo 3 mesece

3.     Splošni opis del in nalog: 

 • samostojno opravlja strokovno organizacijska dela na svojem delovnem področju
 • izvaja operativne naloge delovnega področja
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis del in nalog: 

 • zbiranje informacij o zahtevah in naročilih za nakup blaga, storitev in gradenj in nakupnih oz. pogodbenih pogojih ( roki, stroški…)
 • sodelovanje pri izdelavi načrtov nabav blaga, storitev in gradenj in spremljanje njihove realizacije
 • priprava razpisne dokumentacije in izvedba postopkov javnih naročil
 • vodenje evidence in arhiva dokumentacije javnih naročil
 • spremljanje zakonskih in področnih predpisov ter pravne prakse na svojem področju dela

  4.  Rok za prijavo:  8 dni  od  11.11.2022 do 19.11.2022. Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana ali preko elektronskega naslova dekanat@mf.uni-lj.si.  

5.  Kontaktna oseba: Urška Klakočar, tajnik MF, 543 7700  

6. Objava oglasa: Zavod RS za zaposlovanje, UL, Mojedelo.com