Datum objave: 15.11.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST – na spletnih straneh UL

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana  razpisuje prosto delovno mesto:  

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) – za delo na razvojnih projektih  

 • Število razpisanih delovnih mest: 2
 • Šifra delovnega mesta: J017102
 • Tarifni razred: VII/2
 • Plačna podskupina: J1
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas 
 • Poskusno delo: 3 mesece
 • Ob nastopu - delo na projektu:  »UL za trajnostno družbo – ULTRA«. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija – NextGenerationEU.

  Pogoji za opravljanje dela: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) 
 • zaželene delovne izkušnje na področju podpore izvajanju razvojnih in kohezijskih projektov 
 • zaželene delovne izkušnje na področju vsebinskega in finančnega spremljanja izvajanja projektnih aktivnosti razvojnih in kohezijskih projektov
 • zaželene delovne izkušnje pri delu na razvojnih projektih
 • zaželeno poznavanje računovodskih pravil
 • znanje angleškega jezika (pisno in ustno)
 • znanja uporabe računalniških programov (MS Office)
 • poznavanje predpisov področja
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti 

Opis dela in nalog: 

 • samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju
 • oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja
 • koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:

 • povezuje in koordinira delo na področju priprave in  izvajanja razvojnih projektov 
 • koordinira in usklajuje pripravo poročil na področju razvojnih projektov
 • pripravlja vsebinska in finančna poročila v okviru razvojnih projektov
 • skrbi za strokovno podporo pri pripravi materialov vezanih na izvajanje razvojnih projektov
 • pripravlja analize, poročila, ureja baze podatkov na področju dela
 • samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju
 • oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja
 • koordinira, spremlja in izvaja postopke s svojega delovnega področja
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 35. plačni razred (1.746,13 EUR bruto)  

Rok za prijavo:  15. 11. 2022 – 2. 12. 2022

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: rektorat@uni-lj.si