Datum objave: 16.11.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za lesarstvo, Katedra za tehnologijo lesa,  Rožna dolina, Cesta VIII/34, 1000 Ljubljana.

Razpisano delovno mesto: ASISTENT V VSEH TREH NAZIVIH – ASISTENT, ASISTENT Z MAGISTERIJEM, ASISTENT Z DOKTORATOM (M/Ž) 

 • Šifra DM: D010001 (M/Ž)
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Plačna podskupina: D
 • Naziv: Asistent, Asistent z magisterijem, Asistent z doktoratom
 • Tarifni razred: VII/2, VIII., IX
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
 • Delovni čas: polni delovni čas
 • Delovne izkušnje: 1 leto
 • Poskusno delo: 3 mesece

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) s področja znanosti o lesu ali drugih ustreznih smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) s področja znanosti o lesu ali drugih ustreznih smeri
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) s področja znanosti o lesu ali drugih ustreznih smeri
 • specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) s področja znanosti o lesu ali drugih ustreznih smeri
 • magisterij znanosti (prejšnji) s področja znanosti o lesu ali drugih ustreznih smeri
 • doktorat znanosti (prejšnji) s področja znanosti o lesu ali drugih ustreznih smeri
 • doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) s področja znanosti o lesu ali drugih ustreznih smeri
 • veljaven pedagoški naziv za področje Znanost o lesu in lignoceluloznih kompozitih ali izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po Statutu UL in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani -  v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv. Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv
 • smisel za organizacijo inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti, smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij
 • znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR), ki se izkazuje z ustreznim dokazilom (v kolikor izbrani kandidat ob sklenitvi delovnega razmerja ne zna slovenskega jezika, se ga mora naučiti v roku treh let od začetka zaposlitve)
 • znanje enega svetovnega jezika, znanje za uporabo računalniških programov

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki: 

 • imajo smisel za samostojno in timsko raziskovalno delo na področju lesarstva;
 • predhodne raziskovalne in strokovne izkušnje s področja znanosti o lesu (fizika lesa)

3. Kratek opis del in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanj študentov pri predmetu
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke 
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje Katedre za tehnologijo lesa
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo:  3 dni od objave, od 16. 11. 2022 do vključno 21. 11. 2022.     

Pisne vloge z življenjepisom, opisom minulega dela, bibliografijo, dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: ks@bf.uni-lj.si

  Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

5. Kontaktna oseba na članici:

      Ime in priimek: Maks Merela  

    Telefonska številka:  01 320 36 46  

    E-pošta: maks.merela@bf.uni-lj.si