Datum objave: 15.11.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

  Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto:       ASISTENT – m/ž na Oddelku za geotehnologijo, rudarstvo in okolje  

 • šifra delovnega mesta: D010001 
 • naziv: asistent / asistent z magisterijem / asistent z doktoratom
 • za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom (10%)
 • začetek zaposlitve: predvidoma 1.1.2023

   2. Pogoji za opravljanje dela: 

1. Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) s področja geotehnologije in rudarstva
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) s področja geotehnologije in rudarstva
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) s področja geotehnologije in rudarstva
 • specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) s področja geotehnologije in rudarstva
 • magisterij znanosti (prejšnji) s področja geotehnologije in rudarstva
 • doktorat znanosti (prejšnji) s področja geotehnologije in rudarstva
 • doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) s področja geotehnologije in rudarstva

2. Veljaven habilitacijski naziv: asistent za habilitacijsko področje Geotehnologija in rudarstvo ali izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva za področje Geotehnologija in rudarstvo. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.  

3. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:  retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, znanje angleškega in slovenskega jezika, uporaba računalniških orodij, delovne izkušnje na področju izobraževanja.  

3. Kratek opis dela in nalog:   

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu, 
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela, 
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke, 
 • skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene, 
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih, 
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme, 
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:  3 dni, do 18.11.2022

  Vlogo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev (vsi dokumenti združeni v eno vlogo) naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po elektronski pošti na naslov: sks@ntf.uni-lj.si  

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

  5. Kontaktna oseba na članici:

Helena Zalar, tel. 01 200 32 39 

   helena.zalar@ntf.uni-lj.si