Datum objave: 16.11.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za živilstvo, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

  Razpisano delovno mesto: ASISTENT V VSEH TREH NAZIVIH – ASISTENT, ASISTENT Z MAGISTERIJEM, ASISTENT Z DOKTORATOM (M/Ž) 

 • Šifra DM: D010001 (M/Ž)
 • Število razpisanih delovnih mest: 1 
 • Plačna podskupina: D
 • Naziv: Asistent, Asistent z magisterijem, Asistent z doktoratom
 • Tarifni razred: VII/2, VIII., IX
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
 • Delovni čas: polni delovni čas
 • Poskusna doba: 3 mesece
 • Pričetek zaposlitve: predvidoma 1. 12. 2022

  1. Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) s področja naravoslovnih znanosti ali drugih ustreznih smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) s področja naravoslovnih znanosti ali drugih ustreznih smeri
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) s področja naravoslovnih znanosti ali drugih ustreznih smeri
 • specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) s področja naravoslovnih znanosti o lesu ali drugih ustreznih smeri
 • magisterij znanosti (prejšnji) s področja naravoslovnih znanosti ali drugih ustreznih smeri
 • doktorat znanosti (prejšnji) s področja naravoslovnih znanosti ali drugih ustreznih smeri
 • doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) s področja naravoslovnih znanosti ali drugih ustreznih smeri
 • izvolitev v habilitacijski naziv asistent za področje Enologija
 •  ali izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po Statutu UL (Ur.l. RS, št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 17.10.2019. V tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva (v skladu s 157.členom Statuta). Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.
 • znanje tujega jezika, znanje za uporabo računalniških programov
 • izkušnje z delom v laboratoriju na področju rastlinskih živil
 • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti

2. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu;
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih;
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu;
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke;
 • opravljanje drugih nalog, po odredbi neposredno predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta;
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih

3. Rok za prijavo: 3 dni od objave, od 16. 11. 2022 do vključno 21. 11. 2022.  

Pisne vloge z življenjepisom, opisom minulega dela, bibliografijo, dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: ks@bf.uni-lj.si

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

4. Kontaktna oseba na članici:  

Ime in priimek: mag. Selma Uršula Muhar

Telefonska številka: 01/320 37 01

E-pošta: selma.muhar@bf.uni-lj.si