Datum objave: 17.11.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST   

Članica: Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto:  

RAZISKOVALEC, šifra DM: H017004 (m/ž), za določen čas od 1. 1. 2023 do 30. 9. 2025 s polnim delovnim časom (40 ur na teden). Predviden datum zaposlitve je 1. 1. 2023  

Raziskovalno delo se bo opravljalo na temeljnem raziskovalnem projektu: »Dediščina za vključujočo trajnostno preobrazbo – HEI-TRANSFORM«  

2. Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:  

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) s smeri ekonomije ali turizma 
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) s smeri ekonomije ali turizma
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) s smeri ekonomije ali turizma

Veljaven habilitacijski naziv (ime naziva in področje izvolitve):/  

Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik):  inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti   

Odgovornost za lastno delo, nadzor drugih delavcev in delovnih sredstev:

 • za potek in rezultate raziskave ter za strokovno in pravočasno izvedbo del
 • za opremo oziroma delovna sredstva.

Delovne izkušnje: /  

Poskusno delo:  3 mesece.  

3. Kratek opis dela in nalog:

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah,
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z:

 • bibliografijo, ki kaže na sposobnost objavljanja znanstvenih člankov v vrhunskih znanstvenih revijah 
 • delo na podobnih raziskovalnih projektih 

  4. Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

 • Življenjepis
 • Dokazila o izobrazbi
 • Bibliografija

  5. Rok za prijavo: Prijave pošljite do vključno 30.11.2022; prijave so možne po e-pošti: luka.lah@ef.uni-lj.si v zadevo obvezno vpišite »PRIJAVA NA RAZPIS RRC22-21«.  

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

  6. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Luka Lah

Telefonska številka: 01 5892 590

E-mail: luka.lah@ef.uni-lj.si