Datum objave: 17.11.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 OBJAVA  PROSTEGA  DELOVNEGA  MESTA NA UNIVERZI V LJUBLJANI, FAKULTETI ZA FARMACIJO 

 Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 – m/ž  Šifra DM: J017104

Organizacijska enota delovnega mesta: Tajništvo fakultete/Raziskovalni referat  

Pogoji za opravljanje dela

1. Zahtevana izobrazba: 7. raven – specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne ali druge ustrezne smeri.   

2.    Funkcionalna znanja in ostale zahteve: 

 • znanja za uporabo računlaniških programov
 • natančnost
 • komunikativnost
 • primerne organizacijske sposobnosti
 • aktivno znanje angleškega jezika
 • 1 leto ustreznih delovnih izkušenj

3.    Poskusno delo:  3 mesece  

Kratek opis dela in nalog:   

 • spremljanje predpisov s svojega delovnega področja
 • sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju projektov 
 • opravljanje strokovno administrativnih del na področju raziskovalnega dela in sodelovanja fakultete na raziskovalnem področju z drugimi subjekti
 • priprava pogodb in sodelovanje s posameznimi financerji
 • vodenje postopkov in dokumentacije v zvezi z raziskovalnimi programi in projekti od razpisa, prijave oz. pridobitve projekta do vmesnih ter zaključnih poročil
 • spremljanje finančnega stanja projektov
 • vodenje strokovno administrativnih postopkov v zvezi z mladimi raziskovalci,
 • vodenje registra raziskovalcev
 • vodenje in arhiviranje dokumentacije raziskovalnega referata
 • sodelovanje pri aktivnostih za promocijo in komuniciranje znanosti

  6. Sklenitev delovnega razmerja je za določen čas dveh let, s polnim delovnim časom, z možnostjo podaljšanja  

7. Rok za prijavo:  do 7. 12. 2022   Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju.   

Kandidati posredujejo vlogo, življenjepis, predstavitev dosedanjega dela in osebnih ciljev, dokazila o izobrazbi itd., na naslov Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva c. 7, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na ks@ffa.uni-lj.si. 

Osebne podatke prijavljenega kandidata bo članica Univerze v Ljubljani – Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva c. 7, Ljubljana, obdelovala za namen razpisa za prosto delovno mesto oz. za namen sklepanja pogodbe o zaposlitvi ter v okviru ZDR-1, ZJU in ZSPJS*. V primeru zaposlitve se bodo kandidatovi podatki hranili trajno, sicer pa (če za daljšo hrambo kandidat ne da svoje osebne privolitve) do izteka pritožbenih rokov (30 dni po izbiri kandidata).  Če kandidat svojih osebnih podatkov ne želi posredovati, se njegova vloga ne more obravnavati.  Kandidat lahko od Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani kadarkoli zahteva pravico dostopa in izbrisa (do sklenitve pogodbe o zaposlitvi) osebnih podatkov, popravek, omejitev obdelave ter pravico do prenosljivosti podatkov. Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic, se kandidat lahko obrne na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Ljubljani (dpo@uni-lj.si). Če bo menil, da se njegovih pravic ne izvršuje ustrezno, se lahko pritoži informacijskemu pooblaščencu RS. 

Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje.   

  8.  Kontaktna oseba:

Ime in priimek: Milena Petek  

Telefonska številka:  4769-693  

 E-mail: milena.petek@ffa.uni-lj.si