Datum objave: 17.11.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: UL Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana  

Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 v Službi za raziskovalno dejavnost, šifra DM: J017102 - M/Ž, za določen čas 15 mesecev (za čas nadomeščanja porodniškega dopusta, z možnostjo podaljšanja), s polnim delovnim časom  

1. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) 
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) 
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) 
 • aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika, znanja za uporabo računalniških programov, komunikativnost, organizacijske sposobnosti, poznavanje predpisov delovnega področja
 • Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z ustreznimi delovnimi izkušnjami
 • Poskusno delo: 3 mesece

2. Kratek opis dela in nalog:

 • samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju
 • oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja
 • koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

3. Podrobnejši opis dela in nalog:  

 • Administrativna podpora vodjem EU ter ARRS programov in projektov, 
 • vodenje evidence projektov in objava podatkov na inter/intranetu, 
 • vodenje statistike s področja raziskovalnega in razvojnega dela, ki jo predpisuje država in/ali univerza,
 • priprava različnih zahtevkov (ARRS, povračilo stroškov prijave evropskega projekta, ostali projekti), 
 • sodelovanje pri kontroli namenske porabe sredstev na raziskovalnih projektih
 • sodelovanje pri pripravi predstavitvenih materialov UL FKKT s področja raziskovalne dejavnosti, 
 • spremljanje razpisov in dogodkov ter posredovanje informacij raziskovalcem, 
 • pomoč raziskovalcem pri prijavi projektov,
 • v skladu s Pravilnikom o organiziranosti in delovanju Infrastrukturnega centra UL FKKT opravlja naloge administratorja Infrastrukturnega centra, vodenje evidence izkoriščenosti raziskovalne opreme večje vrednosti,
 • izdelava predlogov dokumentov, poročil, zapisnikov, 
 • sodelovanje pri pripravi dokumentacije za revizijo projektov,
 • pomoč pri pripravi in organizaciji projektnih sestankov na UL FKKT v sodelovanju z ostalimi službami, 
 • pripravlja dokumentacijo za sodelovanje v postopkih javnih razpisov za odobritev mest za mlade raziskovalce
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta, po nalogu pred postavljenega, tajnika ali vodstva fakultete. 

4. Rok za prijavo: 30. 11. 2022  

Kandidati naj vloge s priloženimi dokazili pošljejo na e-naslov: ursa.majercic@fkkt.uni-lj.si ali po pošti na naslov Večna pot 113, 1000 Ljubljana. UL spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se bo sklenila s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

5. Kontaktna oseba na članici:  

Ime in priimek: Urša Majerčič

Telefonska številka: +386 1 479 84 34

E-mail: ursa.majercic@fkkt.uni-lj.si