Datum objave: 21.11.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana razpisuje prosto delovno mesto:  

ZNANSTVENI SVETNIK – za delo na evropskem projektu

 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: H019008
 • Tarifni razred: IX
 • Plačna podskupina: H1
 • Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas 4 ure na teden (10% zaposlitev)
 • Trajanje zaposlitve:  določen čas do 30. 11. 2024 (na projektu EUTOPIA MORE)
 • Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela: 

 • doktorat znanosti (prejšnji) ustrezne smeri
 • doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) ustrezne smeri
 • veljaven habilitacijski naziv: znanstveni svetnik
 • 5 let delovnih izkušenj na področju projektnega vodenja
 • aktivno znanje angleškega jezika
 • inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost

Opis dela in nalog: 

 • znanstvenoraziskovalno delo,
 • organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine),
 • povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami,
 • sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
 • pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Podrobnejši opis:

 • skrbi za pravočasno in ustrezno izvedbo projektnih ciljev 
 • koordinira in organizira dogodke, srečanja in sestanke delovnih skupin projekta 
 • oblikuje vsebino in organizira delavnice za predstavnike tujih univerz
 • analizira sisteme upravljanja in financiranja univerz
 • oblikuje razvojne predloge skupnega upravljanja in financiranja dejavnosti univerz
 • povezuje raziskovalno razvojno dejavnost univerze z deležniki – lokalno skupnostjo, podjetji, razvojnimi  agencijami itd.
 • pripravlja vsebinska poročila o raziskovalnem in razvojnem delu
 • sodeluje s projektno skupino za zagotavljanje kakovosti in drugimi skupinami znotraj projekta

Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v izhodiščni 53. plačni razred (glede na delež zaposlitve 10 % to znaša 353,74 EUR).  

Rok za prijavo:  21. 11. 2022 – 24. 11. 2022  

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov rektorat@uni-lj.si.