Datum objave: 21.11.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA 1 (enega) PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana  

Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) v Službi za raziskovalno dejavnost, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 

 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • šifra delovnega mesta: J017102,
 • plačna podskupina: J1,
 • tarifni razred: VII/2, 
 • šifra naziva: 0,
 • vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
 • trajanje zaposlitve: nedoločen čas, 
 • poskusno delo: 3 mesece, 
 • predviden nastop dela: takoj oz. po dogovoru.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ustrezne smeri ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ustrezne smeri.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • delovne izkušnje: 3 leta,
 • znanje angleškega jezika,
 • znanja za uporabo računalniških programov (MS Office, napredno znanje Excel-a, zaželeno poznavanje PIS SAP),
 • poznavanje predpisov področja,
 • razvite komunikacijske veščine,
 • zanesljivost, natančnost in organiziranost pri izvajanju nalog,
 • fleksibilnost,
 • želja po novih znanjih in izkušnjah ter pozitivni naravnanosti.

Opis dela in nalog:

 • skrbništvo nad projekti ARRS (raziskovalni projekti, raziskovalni programi, infrastrukturnimi programi, bilateralnimi projekti, mladi raziskovalci, paketi opreme, zlati dostop ter druga sredstva ARRS),
 • skrbništvo nad tržnimi projekti,
 • skrbništvo nad projekti EU, projekti strukturnih skladov in drugimi raziskovalno-razvojnimi projekti,
 • samostojno vodenje in opravljanje nalog v obdobju pred, med in po zaključku financiranja raziskovalno-razvojnih projektov (finančno vodenje, nadzor, spremljava projektov, pomoč raziskovalcem pri prijavljanju projektov, spremljanje razpisov s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti),
 • samostojna priprava finančnih poročil za financerje projektov,
 • priprava internih poročil vodstvu in statističnih podatkov o raziskovalno-razvojni dejavnosti na fakulteti,
 • samostojno izvajanje promocijskih in predstavitvenih aktivnostih na fakulteti na področju raziskovalno-razvojne dejavnosti,
 • obvladovanje informacijskega sistema SAP,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Kaj nudimo:

 • redno zaposlitev,
 • delo na domu (do 10 dni/mesec),
 • fleksibilen delovni čas,
 • moderno delovno okolje,
 • parkirno mesto,
 • plačana izobraževanja (tečaji, konference, Erasumus izmenjave, ipd.),
 • super sodelavce, ki so ti pripravljeni pomagati, ko to potrebuješ,
 • teambuilding in rekreacijo na delovnem mestu ter jabolka,
 • redno delovno uspešnost (2 krat letno),
 • konstruktivno reševanje izzivov v strokovnem dialogu in v timskem duhu,
 • klepet ob kavi z vodstvom fakultete,
 • učinkovito informiranje na delovnem mestu.

Datum objave: 21. 11. 2022

Rok za prijavo: 1. 12. 2022  

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni-lj.si z obveznim pripisom: »SRD-Ime Priimek«.  

UL FRI si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.

Kontaktna oseba na članici: Alenka Bone

E-pošta: kadrovska@fri.uni-lj.si