Datum objave: 21.11.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto:  Asistent z doktoratom (šifra DM H019001) – m/ž  

Delovno mesto razpisujemo za določen čas 9 mesecev (predvidoma od 1.12.2022 do 31.8.2023) s krajšim delovnim časom (3,42 ur/ teden) in 3-mesečnim poskusnim delom.   

2. Pogoji za opravljanje dela:  

Zahtevana izobrazba s področja »Kemija«:

  • doktorat znanosti (prejšnji) oz.
  • doktorat znanosti (3. bolonjska stopnja).

Veljavni habilitacijski naziv: asistent – raziskovalec ali asistent  habilitacijskega področja Fizikalna kemija. Kandidat/ka izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL. Če kandidat/ka v času prijave nima veljavnega zahtevanega habilitacijskega naziva, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih pogojev za izvolitev v naziv  

Znanje slovenščine: Pogoj za zasedbo delovnega mesta je znanje slovenščine na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor  tujec tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.   

Delovne izkušnje : 1 leto  

Zaželena so znanja in izkušnje kandidata/ke z merjenjem hrapavosti, potencialov in mejnih kotov ter študij adhezije plesni in poznavanje področja statične termodinamike in modeliranja ekstrakcije.  

3. Kratek opis dela in nalog:

  • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah (v okviru ARRS projektov »Študij kolektivnih efektov v ekstrakciji tekoče – tekoče« (akronim projekta: CEA) in »Modulacija polifenolnega profila v sadju s trajnostnimi fizikalnimi poobiralnimi postopki« (šifra projekta: J7-2595)),  
  • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
  • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
  • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
  • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Delo za potrebe projekta CEA se bo opravljalo od 1.12.2022 od 31.12.2022, za potrebe projekta J7-2595 pa od 1.1.2023 do 31.8.2023.  

4.  Rok za prijavo: 3 dni (od 21.11.2022 do 24.11.2022)  

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.  

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom/ko, ki izpolnjuje navedene pogoje za zasedbo delovnega mesta.   Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov zaposlitev@zf.uni-lj.si. 

  5. Kontaktna oseba na članici:    

Ime in priimek: Urška Tomažin Goričar    

Telefonska številka:01/ 300 -11- 66    

E-mail: urska.tomazin@zf.uni-lj.si