Datum objave: 23.11.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto:   RAZISKOVALEC/RAZISKOVALKA (H017004) na Oddelku za gradbeništvo, Katedri za gradbeno informatiko (1 prosto mesto)   za določen čas in krajši delovni čas.  

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja), smer gradbeništvo ali druga ustrezna tehnična smer
 • aktivno znanje angleškega jezika
 • znanja za uporabo računalniških programov
 • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti
 • poskusno delo 3 mesece 
 • prednosti bodo imeli kandidati, ki so zaključili drugostopenjski študij s področja informacijskega modeliranja zgradb (BIM)

3. Kratek opis dela in nalog:

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo: rok 5 dni; do 28.11.2022

Datum objave 23.11.2022

Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na e-naslov: kadri@fgg.uni-lj.si  

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mateja Progar

Telefonska številka: 47 68 510

E-mail:  mateja.progar@fgg.uni-lj.si