Datum objave: 23.11.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto:    ZNANSTVENI SODELAVEC, H019007  

2. Pogoji za opravljanje dela: 

 • aktivno znanje slovenskega jezika (če je kandidat/kandidatka tujec/tujka in ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje pogoja znanja slovenščine na ravni B2 (CEFR), ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi), 
 • doktorat znanosti (družboslovje)
 • aktivno znanje angleškega jezika
 • veljavna odločba o izvolitvi v naziv znanstveni sodelavec (lahko tudi pedagoška izvolitev v naziv docent) za področje komunikologija
 • če kandidat/-ka v času prijave nima izvolitve v omenjena naziva, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira za razpisano delovno mesto – v tem primeru kandidat/-ka skupaj s prijavo priloži dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali priznanje naziva. Priložiti mora tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova/njena prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva,

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom/kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.   3. Kratek opis dela in nalog:   Splošni opis:

 • znanstvenoraziskovalno delo
 • organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine)
 • povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami
 • sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Podrobnejši opis:

 • znanstvenoraziskovalno delo v okviru projekta UL za trajnostno družbo – ULTRA
 • definiranje kompetenc, veščin v obliki mikropotrdil

      4. Rok za prijavo: 23. 11 . 2022 do 28. 11. 2022

Kandidat/kandidatka posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv Kandidat/kandidatka lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

5. Računalniški programi: dobro poznavanje MS Office  

6. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:     

 • inovativnost, smisel za organizacijo dela,  komunikativnost
 • izkazovanje kompetenc vodenja projektov in sodelovanja v mednarodnih projektih na področju digitalnega prehoda in komuniciranja
 • dobro poznavanje ciljev trajnostnega razvoja

7. Delovno razmerje:

 • določen čas – do 31. 12. 2025 (čas trajanja projekta »UL za trajnostno družbo  – ULTRA«)
 • krajši delovni čas – 20 % oz. 8 ur/teden 
 • zaposlitev predvidoma v mesecu decembru 2022

»Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija – NextGenerationEU«. »Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«    

8. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Polak

Telefonska številka: 01/ 58 05 139

E-mail: mojca.polak@fdv.uni-lj.si