Datum objave: 23.11.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana.

  Razpisano delovno mesto: ASISTENT/ASISTENT Z MAGISTERIJEM/ASISTENT Z DOKTORATOM (M/Ž) 

 • Šifra DM: D010001 (M/Ž)
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Plačna podskupina: D
 • Naziv: Asistent, Asistent z magisterijem, Asistent z doktoratom
 • Tarifni razred: VII/2, VIII., IX
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
 • Delovni čas: krajši delovni čas od polnega -10%
 • Poskusno delo: 3 mesece

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) s področja bioloških znanosti ali drugih ustreznih smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) s področja bioloških znanosti ali drugih ustreznih smeri
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) s področja bioloških znanosti ali drugih ustreznih smeri
 • specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) s področja bioloških znanosti ali drugih ustreznih smeri
 • magisterij znanosti (prejšnji) s področja bioloških znanosti ali drugih ustreznih smeri
 • doktorat znanosti (prejšnji) s področja bioloških znanosti ali drugih ustreznih smeri
 • doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) s področja bioloških znanosti ali drugih ustreznih smeri
 • veljaven pedagoški naziv za področje Fiziologija živali ali izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po Statutu UL in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani -  v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv. Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv
 • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti
 • znanje enega svetovnega jezika, znanje za uporabo računalniških programov

  3. Kratek opis del in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanj študentov pri predmetu
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke 
 • opravljanje drugih nalog, po odredbi neposredno predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta 
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih

4. Rok za prijavo:  3 dni od objave, od 23. 11. 2022 do vključno 28. 11. 2022.     

Pisne vloge z življenjepisom, opisom minulega dela, bibliografijo, dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: ks@bf.uni-lj.si   Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

5.Kontaktna oseba na članici: Ime in priimek: Tanja Dečman Flis

Telefonska številka:  01 320 33 01

E-pošta: tanja.decmanflis@bf.uni-lj.si