Datum objave: 29.11.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST 

  TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana  razpisuje prosto delovno mesto:  

PREDSTOJNIK ORGANIZACIJSKE ENOTE VII/2 (I) – za projektno pisarno

 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: J017905
 • Tarifni razred: VII/2
 • Plačna podskupina: J1
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas 
 • Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) 
 • 5 let ustreznih delovnih izkušenj na področju vodenja (razvojnih/raziskovalnih) projektov
 • izkušnje s projektnim vodenjem
 • zaželene delovne izkušnje pri delu z razvojnimi projekti
 • zaželeno poznavanje računovodskih pravil
 • poznavanje predpisov področja
 • aktivno znanje najmanj enega tujega jezika
 • znanja za uporabo računalniških programov
 • komunikativnost
 • vodstvene in organizacijske sposobnosti

Opis dela in nalog: 

 • načrtuje, vodi in usklajuje delo na delovnem področju znotraj organizacijske enote,
 • vodi strokovno delo na delovnem področju znotraj organizacijske enote,
 • zagotavlja zakonitost in učinkovitost poslovanja organizacijske enote,
 • skrbi za izvajanje nalog in izvaja nadzor nad zaposlenimi v okviru organizacijske enote,
 • skrbi za izvedbo zahtevnejših razvojnih in drugih nalog, ki zahtevajo sodelovanje zaposlenih različnih organizacijskih enot ali sodelovanje zunanjih sodelavcev po odobritvi prorektorja ali glavnega tajnika,  
 • za obravnavo posameznih vprašanj lahko v sodelovanju z drugimi predstojniki, pomočniki glavnega tajnika ali glavnim tajnikom oblikuje skupne delovne skupine ali organizira druge oblike medsebojnega sodelovanja,
 • v skladu z danimi pooblastili odgovorne osebe ocenjuje delovno uspešnost zaposlenih v organizacijski enoti,
 • daje predloge za naprednejše upravljanje s kadrovskimi, finančnimi, informacijskimi in drugimi viri,
 • ima druge pristojnosti skladno z danimi pooblastili.  

Podrobnejši opis:

 • načrtuje, vodi in usklajuje delo na delovnem področju znotraj organizacijske enote,
 • vodi strokovno delo na delovnem področju znotraj organizacijske enote,
 • zagotavlja zakonitost in učinkovitost poslovanja organizacijske enote,
 • skrbi za izvajanje nalog in izvaja nadzor nad zaposlenimi v okviru organizacijske enote,
 • skrbi za izvedbo zahtevnejših razvojnih in drugih nalog, ki zahtevajo sodelovanje zaposlenih različnih organizacijskih enot ali sodelovanje zunanjih sodelavcev po odobritvi prorektorja ali glavnega tajnika,  
 • za obravnavo posameznih vprašanj lahko v sodelovanju z drugimi predstojniki, pomočniki glavnega tajnika ali glavnim tajnikom oblikuje skupne delovne skupine ali organizira druge oblike medsebojnega sodelovanja,
 • v skladu z danimi pooblastili odgovorne osebe ocenjuje delovno uspešnost zaposlenih v organizacijski enoti,
 • daje predloge za naprednejše upravljanje s kadrovskimi, finančnimi, informacijskimi in drugimi viri,
 • ima druge pristojnosti skladno z danimi pooblastili.  

Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 40. plačni razred (2.124,46 EUR bruto)  

Rok za prijavo:  29. 11. 2022 – 2. 12. 2022

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: rektorat@uni-lj.si