Datum objave: 25.11.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT/ASISTENT Z DOKTORATOM (D010001) na Oddelku za gradbeništvo, Katedra za geotehniko (1 prosto mesto)   za določen čas z možnostjo podaljšanja in s polnim delovnim časom  

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja), smer gradbeništvo ali geologija
 • magisterij znanosti (prejšnji) s področja gradbeništva ali geologije
 • doktorat znanosti ( prejšnji ali 3. bolonjska stopnja) s področja gradbeništva ali geologije
 • veljaven habilitacijski naziv: asistent za habilitacijsko področje: Gradbeništvo in okoljsko inženirstvo, ali izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po veljavnih Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani; v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv. Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv;
 • aktivno znanje angleškega jezika
 • znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). Če izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), znanja za uporabo računalniških orodij
 •  vozniški izpit B kategorije
 • poskusno delo 3 mesece
 • prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z znanjem slovenskega jezika. 

3. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:   

Datum objave 25. 11. 2022, rok 15 dni; do 10. 12. 2022.  

Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na e-naslov: kadri@fgg.uni-lj.si  

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mateja Progar

Telefonska številka: 47 68 510

E-mail:  mateja.progar@fgg.uni-lj.si