Datum objave: 28.11.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

 Razpisano delovno mesto:  Šifra DM: J032001 – Čistilka II (m/ž)  

 • Registrska številka prijave delovnega mesta na ZRSZ: OS60478
 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • Šifra delovnega mesta: J032001,
 • Tarifni razred: II,
 • Plačna podskupina: J3,
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
 • Trajanje zaposlitve: 1 leto od predvidoma 01.1.2023  
 • Delovne izkušnje: --
 • Poskusno delo: 1 mesec. 

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv: popolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe (končana osnovna šola)  

Funkcionalna znanja in ostale zahteve (veščine in jezik):  

- vestnost in natančnost, urejenost

- odgovoren za lastno delo in delovna sredstva ter

- za strokovno in pravočasno opravljeno delo neposrednemu vodji    

Opis delovnega mesta:

 • čiščenje prostorov stavbe (v najširšem pomenu)
 • zaklepanje vhodnih vrat, zapiranje oken v prostorih
 • čiščenje zunanjosti stavbe in vzdrževanje okolice stavbe (parkirišča, parki) in
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu vodje.

Dela in naloge iz splošnega opisa se opravljajo na različnih lokacijah: Jadranska 19, Jadranska 21, Jadranska 26, Pot na Golovec 25. Delo se opravlja praviloma v popoldanskem delovnem času v skladu s potrebami fakultete ter skladno s Pravilnikom o delovnem času zaposlenih na UL FMF.  

Datum objave: 28.11.2022.  

Rok za prijavo: 7 dni, do 5.12.2022.  

Pisne vloge z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ v razpisnem roku pošljite na elektronski naslov: razpis@fmf.uni-lj.si.

K vlogi obvezno priložite dokazila o izpolnjevanju pogojev (življenjepis ter dokazilo o ustrezni izobrazbi).

  Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Tanja Svetic

Telefonska številka: 01 4766-563

E-mail: razpis@fmf.uni-lj.si