Datum objave: 29.11.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET, Pot pomorščakov 4, Portorož    

1. Razpisano delovno mesto:

 • samostojni strokovni delavec VII/I, šifra DM: J017100 (m/ž), tarifni razred VII/1, izhodiščni plačni razred 30, 
 • število razpisanih delovnih mest: eno (1) delovno mesto v Finančno- računovodski službi in projektni pisarni,
 • vrsta zaposlitve: polni delovni čas (40 ur na teden),
 • trajanje zaposlitve: nedoločen čas,
 • poskusno delo: 3 mesece.

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po višješolski izobrazbi(prejšnja) ustrezne smeri, visokošolska strokovna izobrazba(prejšnja) ustrezne smeri, visoka strokovna izobrazba(1. bolonjska stopnja) ustrezne smeri, visokošolska univerzitetna izobrazba(1. bolonjska stopnja) ustrezne smeri
 • eno leto ustreznih delovnih izkušenj (samostojnim pripravljanjem podatkov za obračun plač),
 • znanja za uporabo računalniških programov (spletne aplikacije in napredno znanje računalniških programov),
 • poznavanje predpisov področja obračunavanja plač v javnem sektorju,
 • komunikativnost,
 • organizacijske sposobnosti.

2. Kratek opis dela in nalog:    

Splošni opis:

 • samostojno načrtuje in opravlja strokovna dela na svojem delovnem področju,
 • samostojno izvaja operativne naloge delovnega področja,
 • administrativno vodenje dela,
 • informacijsko svetovalno delo, 
 • priprava in zbiranje podatkov,
 • spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja;
 • samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Podrobnejši opis:

 • Obračunavanje plač s pripadajočimi poročili,
 • Obračunavanje nakazil po avtorskih in po podjemnih pogodbah,
 • Skrb za načrtovanje, pripravo finančne konstrukcije in spremljanje porabe sredstev vseh projektov financiranih iz evropskega, nacionalnegaali poračuna lokalnih skupnosti,
 • Nudenje vse potrebne pomoči vodjem posameznih projektov iz prejšnje alineje glede vprašanj finančne narave ter priprava vmesnih in končnih poročil skupaj z vodji projektov za potrebe poročanja za posamezne projekte,

3. Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

 • Življenjepis 
 • Dokazila o izobrazbi

4. Rok za prijavo: 3 dni, od 30. 11. 2022 do 2. 12. 2022.  

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov mateja.hribar.weber@fpp.uni-lj.si .   

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.    

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mateja Hribar Weber, Telefonska številka: 05 67 67 170, E-mail: mateja.hribar.weber@fpp.uni-lj.si