Datum objave: 30.11.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

  Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana  

Razpisano delovno mesto:    ASISTENT, D010001   2 delovni mesti za krajši delovni čas 50 % oz. 20 ur/teden (v nazivu asistent ali asistent z magisterijem ali asistent z doktoratom) Področje: Komunikologija – medijske študije  

1. Pogoji za opravljanje dela: 

 • aktivno znanje slovenskega jezika (če je kandidat/kandidatka tujec/tujka in ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje pogoja znanja slovenščine na ravni B2 (CEFR), ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi), 
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali bolonjski magisterij ustrezne smeri / magisterij znanosti (prejšnji) ustrezne smeri / doktorat znanosti (prejšnji) ali sedanji ustrezne smeri
 • izvolitev v naziv asistent za področje medijskih študij (pedagoški naziv)
 • aktivno znanje angleškega jezika

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom/kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.   2. Kratek opis dela in nalog:   Splošni opis:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • -stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • - opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

  3. Rok za prijavo: 30. 11. 2022 do 5. 12. 2022

Kandidat/kandidatka posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv Kandidat/kandidatka lahko vlogo posreduje po elektronski pošti 4. Računalniški programi: dobro poznavanje MS Office   5. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:  inovativnost, smisel za organizacijo dela,  komunikativnost, kompetence na področju komunikoloških vsebin in medijskih teorij, izkušnje z delom v pedagškem procesu na področju komunikoloških vsebin in medijskih teorij  

6. Delovno razmerje:

določen čas s krajšim delovnim časom 20 ur/teden  (zaposlili bomo 2 sodelavca za krajši delovni čas)

trajanje zaposlitve: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

»Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«  

7. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Polak

Telefonska številka: 01/ 58 05 139

E-mail: mojca.polak@fdv.uni-lj.si