Datum objave: 30.11.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 Članica:  Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

  1. Razpisano delovno mesto: 

  Raziskovalec, m/ž

 • Registrska številka objave na ZRSZ: OT12153  
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: H017004
 • Šifra naziva: 0
 • Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas  
 • Trajanje zaposlitve: določen čas, s krajšim delovnim časom (5 % oziroma 2 uri na teden), za obdobje enega leta, predvidoma od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

  2. Pogoji za opravljanje dela:   

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) smeri kognitivna znanost ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smeri kognitivna znanost ali 
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) smeri kognitivna znanost

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti in usposobljenost za delo z računalniškimi orodji
 • znanja s področja uporabe IKT v izobraževanju
 • aktivno znanje angleškega jezika 
 • zaželene izkušnje ali znanja s področja načrtovanja in izvajanja raziskav: izkušnje z raziskovanjem na področju inovativnih načinov poučevanja, izkušnje z raziskovanjem integracije umetnosti v učni proces, izkušnje z merjenjem in obdelavo psihofizioloških podatkov

Poskusno delo: 3 mesece  

3. Kratek opis dela in nalog:  

 • delo na projektu »UL za trajnostno družbo - ULTRA« - NOO_ULTRA 3.01 Spodbujanje inovativnih učnih okolij pri učenju in poučevanju študentov tehnike o tematikah zelenega prehoda Zeleni prehod-tehnika
 • načrtovanje izvedbe svojega dela raziskovalnih dejavnosti v skladu z načrtom/prijavo raziskovalnega projekta
 • izvajanje svojega dogovorjenega dela raziskovalnih dejavnosti
 • priprava rednih poročil o izvajanju raziskovalnih dejavnosti
 • sodelovanje z ostalimi raziskovalci na raziskovalnem projektu
 • koordinacija pilotne izvedbe projekta na članicah UL
 • izvajanje del po odredbi neposredno predpostavljenega
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

  4. Sklenitev delovnega razmerja za določen čas, s krajšim delovnim časom (5 % oziroma 2 uri na teden), za obdobje enega leta, predvidoma od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.  

5. Datum objave: 30. 11. 2022   

6. Rok za prijavo: 3 dni, do 5. 12. 2022

  7. Pisne vloge z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, z navedbo prostega delovnega mesta in z registrsko številko prijave ZRSZ, naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na e-naslov razpisiprijave@pef.uni-lj.si

  Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

UL spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.  

Delo na projektu UL za trajnostno družbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija – NextGeneration EU.   

Kontaktna oseba na članici: 

Marina Cimprič Paradinović

Telefonska številka: 01/58 92 354