Datum objave: 01.12.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 UL Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113,1000 Ljubljana

  1. Razpisano 1 (eno) delovni mesti: ZNANSTVENI SODELAVEC (H019007)  

Zaposlitev za:

a) določen čas od predvidoma 6. 12. 2022 do 31. 12. 2025, s polnim delovnim časom, s trimesečno poskusno dobo.  

2. Pogoji za opravljanje dela:

a) zahtevana izobrazba: 

 • doktorat znanosti ( prejšnji ) ustrezne smeri
 • doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) ustrezne smeri;

b) funkcionalna znanja: inovativnost, komunikativnost, organizacijske sposobnosti;

c) veljaven habilitacijski naziv znanstveni sodelavec ali docent.  

3. Kratek opis dela in nalog:

 • delo na projektu »UL za trajnostno družbo - ULTRA«. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija – NextGenerationEU.
 •  strokovno svetovanje, znanstveno-raziskovalno in pedagoško delo s področja informacijske varnosti,
 •  oblikovanje in izvajanje predmetov na visokošolskem programu,
 •  šolanje in podpora zaposlenih in zunanjih sodelavcev naročnika,
 •  vodenje večjih projektov,
 •  izdelava učnih načrtov in podpora pri preoblikovanju visokošolskih programov,
 •  implementacija učnega varnostno operativnega centra,
 •  izvajanje opravil s svojega področja po nalogu vodje delovnega sklopa projekta in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Datum objave: 1. 12. 2022 

Rok za prijavo: 3 dni  

5. Prijava: Kandidati naj v prošnji priložijo:

 •  življenjepis,
 •  dokazilo o izobrazbi,
 •  kopijo odločbe o pridobljenem nazivu (Če kandidat v času prijave nima izvolitve v ustrezni naziv, izpolnjuje pa zahtevane pogoje za izvolitev v ta naziv glede na določila Statuta UL in Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 22. 11. 2022, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv).

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni-lj.si z obveznim pripisom: »NOO_ime priimek«.

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.  

6. Kontaktna oseba na članici:

Mateja Malešič Tel.: 01/4798-114

e-mail: kadrovska@fri.uni-lj.si