Datum objave: 02.12.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto:   ASISTENT (m/ž) na Oddelku za materiale in metalurgijo

 • Naziv delovnega mesta: v vseh treh nazivih
 • asistent / asistent z magisterijem / asistent z doktoratom
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • šifra delovnega mesta: D010001
 • Tarifni razred: VII/2 / VIII / IX
 • Plačna podskupina: D1
 • Trajanje zaposlitve: za nedoločen čas 
 • Delovni čas: polni delovni čas
 • Začetek zaposlitve: predvidoma od 1.1.2023
 • Poskusno delo: 3 mesece / 4 mesece

  2. Pogoji za opravljanje dela:   

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):   

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) s področja materialov ali metalurgije
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) s področja materialov ali metalurgije
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) s področja materialov ali metalurgije 

ali

 • specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) s področja materialov ali metalurgije
 • magisterij znanosti (prejšnji) s področja materialov ali metalurgije

ali

 • doktorat znanosti (prejšnji) s področja materialov ali metalurgije
 • doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) s področja materialov ali metalurgije.

  Veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje procesna tehnika materialov ali fizikalna metalurgija ali inženirski materiali ali izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva asistent. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.     Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik): smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine, smisel za pedagoško delo, uporaba računalniških orodij, aktivno znanje angleškega jezika, meritve temperaturnih profilov peči, meritve emisij delcev, meritve toplotno tehničnih lastnosti materialov, meritve lastnosti goriv, itd.   

Delovne izkušnje:  1 leto ustreznih delovnih izkušenj  

3. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi za varno in predpisano skladiščenje  nevarnih snovi,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:  3 dni  do  7.12.2022  

Vlogo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev (vsi dokumenti združeni v eno vlogo) naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po elektronski pošti na naslov: ks@ntf.uni-lj.si  

5. Kontaktna oseba na članici:

Ga. Helena Zalar, tel. 01 / 200 32 39      

e-pošta:  helena.zalar@ntf.uni-lj.si