Datum objave: 07.12.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 1. Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2-III (šifra DM:J017104, m/ž), s polnim (100%) delovnim časom (40 ur na teden), za določen čas do 30. 9. 2025 v Službi za kakovost za delo na projektu »UL za trajnostno družbo – ULTRA«.

Predviden datum zaposlitve je 1.1.2023.

2. Pogoji za opravljanje dela:  

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja): Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost; Poslovne in upravne vede, pravo; Naravoslovje, matematika in statistika; Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT); 
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja): Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost; Poslovne in upravne vede, pravo; Naravoslovje, matematika in statistika; Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT); 
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja): Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost; Poslovne in upravne vede, pravo; Naravoslovje, matematika in statistika; Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT); 

Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik): aktivno znanje angleškega jezika, znanja za uporabo računalniških programov, komunikativnost, organizacijske sposobnosti   Odgovornost za lastno delo, nadzor drugih delavcev in delovnih sredstev: za svoje delo odgovarja nadrejenemu  

Delovne izkušnje: delovne izkušnje so zaželene   

Poskusno delo:  3 mesece  

3. Splošni opis dela in nalog:

 • samostojno opravlja strokovno organizacijska dela na svojem delovnem področju
 • izvaja operativne naloge delovnega področja
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

4. Podrobni opis dela in nalog

 • organizacija dogodkov na temo trajnosti v študijskem procesu,
 • skrb za popis in podporo pri sistematičnem vključevanju trajnosti in digitalizacije na študijskem programu Ekonomske fakultete, 
 • podpora pri izvedbi prenove vsebin na študijskem programu Ekonomske fakultete,
 • usklajevanje izvajanja strokovne prakse na študijskem programu Ekonomske fakultete,
 • učinkovito delo v timu,
 • organizacija izobraževanja zaposlenih za uporabno simulacije The World's Future,
 • sodelovanje pri razvoju mikrodokazil,
 • sodelovanje pri ostalih dejavnostih, vezanih na pomoč pri izvajanju študijskega procesa in obštudijskih dejavnosti,
 • kontinuirano spremljanje in analiza rezultatov projekta (pregled vsebin, ankete, evalvacija doseganja učnih ciljev, pridobitev kompetenc, itd.),
 • pisanje poročil in poročanje o napredku projekta,
 • koordinacija projekta z notranjimi in zunanjimi deležniki,
 • organizacija in pomoč pedagogom pri vsebinah, podprtih s pomočjo tehnološko podprtega učenja in poučevanja,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati: ki lahko izkažejo kompetence za delo v timih, ter za delo v dinamičnem in mednarodnem okolju  

5. Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

 • Življenjepis 
 • Dokazila o izobrazbi

6. Rok za prijavo:   Prijave pošljite do vključno 15.12.2022; prijave so možne po e-pošti: luka.lah@ef.uni-lj.si, v zadevo obvezno vpišite »PRIJAVA NA RAZPIS ULTRA«   Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Delo na projektu UL za trajnostno družbo – ULTRA sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija – NextGeneration EU.  

7. Kontaktna oseba na članici za vsebinska vprašanja:

Ime in priimek: dr. Nuša Petek

Telefonska številka: 01 5892 469 in 031 756 901

E-mail: slk@ef.uni-lj.si