Datum objave: 07.12.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA MEDNARODNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA 

Članica: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT, Gortanova 22, Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ (M/Ž) Šifra DM: D019001  

Čas trajanja: nedoločen čas, krajši delovni čas (24 ur tedensko)  

 • Reg. št. ZRSZ: OT25065
 • Šifra DM: D019001 (M/Ž)
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra naziva: 1, 2, 3
 • Naziv: docent/izredni profesor/redni profesor
 • Tarifni razred: IX
 • Plačna podskupina: D1
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
 • Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas (24 ur)

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti (prejšnji ali 3. bolonjske stopnje) s področja kineziologije,
 • predhodna izobrazba programa športna vzgoja (prejšnja ali bolonjska stopnja) ali kineziologija ali športno treniranje,
 • veljaven habilitacijski naziv docent/ka/izredni/a profesor/ica/redni/a profesor/ica za področje Znanost o športu – kineziologija (kandidat/ka izpolnjuje ta pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja/gostujoče učiteljice ali gostujočega raziskovalca/gostujoče raziskovalke na UL),
 • če kandidat/ka v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev,
 • retorične sposobnosti,
 • inovativnost,
 • znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CE-FR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.

Zaželene dodatne kompetence:

 • izkušnje z visokošolskim poučevanjem na vsaj eni visokošolski inštituciji,
 • izkušnje z mentorskim delom na vseh ravneh študija,
 • izkušnje z rabo naprednih metod poučevanja. 

Prednost bodo imeli/e  kandidati/ke, ki imajo znanstvene objave s področja živčno–mišičnih diagnostičnih postopkov, ki se uporabljajo v kineziologiji in s področja vadbe moči.  

3. Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu, 
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del, 
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.), 
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod, 
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

  4. Rok za prijavo: 60 dni (7. 12. 2022 – 5. 2. 2023)  

5. Vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: ks@fsp.uni-lj.si       

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.  

6. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Maša Janeš

Telefonska številka: 01 520 77 60

E mail: masa.janes@fsp.uni-lj.si