Datum objave: 09.12.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST 

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana razpisuje prosto delovno mesto:  

VODJA SLUŽBE NA UNIVERZI VII/2 (I) – ZA ERASMUS+ PROJEKTE

 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: J017935
 • Tarifni razred: VII/2
 • Plačna podskupina: J1
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas
 • Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) 
 • 4 leta ustreznih delovnih izkušenj z vodenjem zahtevnejših projektov
 • delovne izkušnje na področju podpore izvajanju mednarodnih projektov
 • delovne izkušnje na področju vsebinskega in finančnega spremljanja izvajanja projektnih aktivnosti mednarodnih projektov
 • zaželene delovne izkušnje pri delu z evropskimi projekti (Obzorje, Erasmus+ ipd.)
 • zaželeno poznavanje računovodskih pravil
 • visoka stopnja znanja angleškega jezika (pisno in ustno)
 • znanja uporabe računalniških programov (MS Office)
 • poznavanje predpisov področja
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti 
 • vodstvene sposobnosti 

  Opis dela in nalog: 

 • organizira, razporeja in vodi delo na svojem delovnem področju 
 • nadzira in koordinira dela drugih delavcev
 • sodeluje in usklajuje naloge službe 
 • izvršuje in nadzoruje sklepe organov članice ali univerze  
 • koordinira in vodi postopke za članico ali univerzo 
 • predlaga rešitve, pripravlja dokumente, spremlja potek postopkov področne službe 
 • svetuje s svojega delovnega področja delavcem članic univerze in tajništva
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis: 

 • vodi, koordinira in organizira delo službe na področju Erasmus + programa in projektov 
 • koordinira in zagotavlja strokovno pomoč pri pripravi in izvajanju projektov financiranih iz sheme Erasmus + (KA2, KA3, Jean Monnet, Evropske univerze idr.), ki se vodijo in izvajajo preko rektorata UL
 • koordinira in usklajuje izvedbo kontrol projektov s strani zunanjih, nacionalnih in evropskih ustanov
 • sodeluje s članicami in drugimi institucijami pri pripravi in izvajanju projektov Erasmus +
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega 

Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v izhodiščni 38. plačni razred (1.964,17 EUR bruto)

Rok za prijavo:  9. 12. 2022 – 15. 12. 2022

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: rektorat@uni-lj.si