Datum objave: 12.12.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto:    ASISTENT Z DOKTORATOM  (m/ž) na Oddelku za geologijo  

 • št. razpisanih delovnih mest: 1
 • šifra del. mesta: H019001,
 • tarifni razred: IX
 •       za določen čas, s polnim delovnim časom (40 ur/teden)
 • predvidena zaposlitev od 1.1.2023 do 31.12.2023

  2. Pogoji za opravljanje dela: 

1. Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): doktorat znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) s področja geologije

2. Veljaven habilitacijski naziv: asistent ali asistent raziskovalec za habilitacijsko področje geologija ali izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva asistent za področje geologija. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.

3. Funkcionalna znanja in ostale zahteve: inovativnost, sposobnost za timsko delo, organizacijske sposobnosti, komunikativnost, znanje tujega jezika (angleščina), poznavanje rač. programov

4. Delovne izkušnje: 1 leto ustreznih delovnih izkušenj  

3. Kratek opis dela in nalog:

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah na projektu »UL za trajnostno družbo – ULTRA«
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

  4. Rok za prijavo:  3 dni, do 15.12.2022.  

Vlogo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev (vsi dokumenti združeni v en dokument) naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po elektronski pošti na naslov: ks@ntf.uni-lj.si

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta. Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.   Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija – NextGenerationEU.  

5. Kontaktna oseba na članici:

Helena Zalar, tel. 01 200 32 39; elektronska pošta: helena.zalar@ntf.uni-lj.si