Datum objave: 16.12.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto: VODJA ENOSTAVNEJŠEGA PODROČJA/ENOTE I (Z VEČ KOT 5 ZAPOSLENIMI) VII/1, J017913  

2. Pogoji za opravljanje dela: 

- aktivno znanje slovenskega jezika (če je kandidat/kandidatka tujec/tujka in ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje pogoja znanja slovenščine na ravni B2 (CEFR), ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi), 

- aktivno znanje angleškega jezika

- zahtevana izobrazba:

 • specializacija po višješolski izobrazbi(prejšnja) ustrezne smeri
 • visokošolska strokovna izobrazba(prejšnja) ustrezne smeri
 • visoka strokovna izobrazba(1. bolonjska stopnja) ustrezne smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ustrezne smeri

- 2 leti ustreznih delovnih izkušenj  

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom/kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

3. Kratek opis dela in nalog:  

Splošni opis:

 • vodenje strokovne službe ali enote ter usklajevanje dela z drugimi enotami pri izvajanju skupnih nalog 
 • sodelovanje pri izbiri zunanjih ponudnikov za izvajanje strokovnih del 
 • nadzor nad porabo materialnih sredstev ali drugih energetskih virov ter dajanje predlogov za varčevalne ukrepe, nujno zamenjavo opreme, investicijsko vzdrževanje
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:

 • koordinacija priprave vmesnih in končnih poročil na pilotnih projektih v okviru projekta »UL za trajnostno družbo«, kjer je FDV nosilna članica
 • skrb za implementacijo akcijskih načrtov pilotnih projektov v okviru projeka »UL za trajnostno družbo«, kjer je FDV nosilna članica
 • koordinacija sodelovanja s partnerskimi članicami UL in urejanje administrativnih nalog
 • pregled in urejanje časovnic zaposlenih
 • priprava projektne dokumentacije, skladno s pogoji projekta »UL za trajnostno družbo«
 • sodelovanje izbiri zunanjih ponudnikov za naročanje opreme
 • nadzor nad porabo materialnih sredstev
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v področje trajnostnega razvoja in sistema mikrodokazil
 • sodelovanje in pomoč pri različnih raziskovalnih projektih

4. Rok za prijavo: 16. 12 . 2022 do 21. 12. 2022  

Kandidat/kandidatka posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi  Kandidat/kandidatka lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

5. Računalniški programi: dobro poznavanje MS Office  

6. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:     

 • inovativnost, smisel za organizacijo dela,  komunikativnost
 • ustrezne vodstvene in organizacijske sposobnosti
 • poznavanje ciljev trajnostnega razvoja

7. Delovno razmerje:

 • določen čas – do 31. 12. 2025 (»čas trajanja projekta »UL za trajnostno družbo  – ULTRA«)
 • polni delovni čas – 100 % oz. 40 ur/teden 
 • zaposlitev v mesecu januarju 2023
 • možno sodelovanje tudi pri drugih raziskovalnih projektih

»Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija – NextGenerationEU«.

»Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«  

8. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Polak

Telefonska številka: 01/ 58 05 139

E-mail: mojca.polak@fdv.uni-lj.si