Datum objave: 20.12.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: Univerza v Ljubljani Teološka fakulteta, Poljanska cesta 4, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ASISTENT (m/ž) v vseh treh nazivih – asistent, asistent z magisterijem, asistent z doktoratom (D010001), za področje zakonska in družinska terapija

 • št. delovnih mest: 2
 • šifra del. mesta: D010001
 • s krajšim delovnim časom 10 ur na teden (25 %)
 • za nedoločen čas

Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):  specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ustrezne smeri (zakonska in družinska terapija); visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri (teologija); magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) ustrezne smeri (teologija, zakonske in družinske študije, religiologija in etika); specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) ustrezne smeri(zakonska in družinska terapija); magisterij znanosti (prejšnji) ustrezne smeri (teologija, zakonska in družinska terapija); doktorat znanosti (prejšnji) ustrezne smeri (teologija, zakonska in družinska terapija, religiologija); doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) ustrezne smeri (teologija, zakonska in družinska terapija, religiologija)
 • Veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje zakonska in družinska terapija. Lahko se prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev naziva v skladu z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani. V primeru, da kandidat še nima veljavnega naziva na UL, je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
 • Funkcionalna znanja in ostale zahteve: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij in avdio-vizualnih sredstev. 

Zaželeno je, da je kandidat posebej vešč komunikacije in sodelovanja s študenti ter izvajanja vaj  preko sodobnih multimedijskih sredstev  

Zaželena dodatna znanja oz. izobraževanja:

• 1. Za prvo mesto (1)

 • doktorat znanosti s področja zakonske in družinske terapije,
 • specializacija iz zakonske in družinske terapije, 
 • izkušnja raziskovanja in poučevanja na področju specifičnih problemov v družini, še posebej problemov spolnih zlorab, 
 • izkušnje poučevanja družinske in zakonske diagnostike ter ocene
 • seznanjenost in stalno izobraževanje na področju različnih pristopov in metod terapevtskega dela, še posebej z družino,
 • usposobljenost za izvajanje relacijske družinske terapije.

• 2. Za drugo mesto: (2)

 • doktorat znanosti s področja zakonske in družinske terapije,
 • izkušnje raziskovanja in poučevanja na področju sistemskih pojmov, družinskih in zakonskih sistemov v okviru pristopa relacijske družinske terapije,
 •  izkušnje raziskovanja in poučevanja na področju terapevtskega dela z zakonci, družinami in posamezniki v okviru pristopa relacijske družinske terapije,
 •  izkušnje raziskovanja in poučevanja na področju razvojnih ciklov družine, ločitev, žalovanja in nasilja v okviru pristopa relacijske družinske terapije,
 • izkušnje raziskovanja in sodelovanja pri pripravi mednarodnih projektov s področja relacijske družinske in zakonske terapije.

Kandidati naj v vlogi zapišejo, ali se prijavljajo na prvo ali drugo delovno mesto    

Poskusna doba: 3 mesece  

Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: 3 delovne dni od objave, do vključno 23. 12. 2022.  

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na e-naslov ks@teof.uni-lj.si.   Kandidati naj posebej javijo, če se prijavljajo na mesto 1 ali 2.  

Kontaktna oseba na članici:

Lea Jensterle, 01 434 58 12, ks@teof.uni-lj.si.