Datum objave: 21.12.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA 1 (enega) PROSTEGA DELOVNEGA MESTA 

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana  

Razpisano delovno mesto: ZNANSTVENI SVETNIK v Laboratoriju za matematične metode v računalništvu in informatiki, za določen čas, s krajšim delovnim časom (15 %)  

 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • Šifra delovnega mesta: H019008,
 • Plačna podskupina: H1,
 • Tarifni razred: IX, 
 • Šifra naziva: 0,
 • Vrsta zaposlitve: dopolnilno delo, krajši delovni čas (15 % oz. 6 ur), lahko tudi dopolnilno delo
 • Trajanje zaposlitve: določen čas, za delo na projektu od predvidoma 1. 1. 2023 do 30. 9. 2023
 • Poskusno delo: / 
 • Predviden nastop dela: 1. 1. 2023

Pogoji za zasedbo delovnega mesta: 

 • doktorat znanosti (prejšnji) s področja matematike
 • doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) s področja matematike

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: 

 • veljaven habilitacijski naziv: znanstveni svetnik, redni profesor
 • inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost

Opis delovnega mesta: 

 • znanstvenoraziskovalno delo,
 • organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine),
 • povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami,
 • sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
 • pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Datum objave: 21. 12. 2022  

Rok za prijavo: 27. 12. 2022  

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni-lj.si z obveznim pripisom: »LMMRI_znan.svetnik«.

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.  

Kontaktna oseba na članici:

Mateja Ravnik Tel.: 01/4798-115

e-mail: kadrovska@fri.uni-lj.si