Datum objave: 22.12.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

  Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM, H019001, KRAJŠI DELOVNI ČAS – 50 %  

2. Pogoji za opravljanje dela: 

 • aktivno znanje slovenskega jezika (če je kandidat/kandidatka tujec/tujka in ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje pogoja znanja slovenščine na ravni B2 (CEFR), ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi), 
 • aktivno znanje angleškega jezika
 • asistent raziskovalec ali asistent (v primeru, če delavec še nima veljavnega naziva, mora ta pogoj izpolniti v roku štirih mesecev od datuma nastopa dela)
 • zahtevana izobrazba:

o doktorat znanosti ( prejšnji ) ustrezne smeri o doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) ustrezne smeri  

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom/kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

3. Kratek opis dela in nalog:  

Splošni opis:

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah,
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Podrobnejši opis:

 • znanstvenoraziskovalno delo na področju trajnostnega razvoja (krožno gospodarstvo in komuniciranje znanosti)
 • analiza stanja za opredelitev ključnih javnosti, ki jih bodo naslavljale aktivnosti pilotnega projekta, ki ga vodi FDV
 • analiza stanja in priprava vsebinskih izhodišč za oblikovanje strokovnih izpopolnjevanj na področju trajnostnega razvoja
 • priprava vsebinskih poročil in elaboratov na pilotnem projektu v okviru projekta »UL za trajnostno družbo«
 • sodelovanje pri oblikovanje metodologije za implementacijo pilotnega projekta
 • podpora pri oblikovanju in izvedbi evalvaije pilotnega projekta v okviru projekta »UL za trajnostno družbo«, ki ga vodi FDV
 • vsebinsko sodelovanje in povezovanje s partnerskimi članicami in raziskovalci
 • promocija aktivnosti na pilotnem projektu FDV
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v področje trajnostnega razvoja

- Rok za prijavo: 22. 12 . 2022 do 28. 12. 2022

Kandidat/kandidatka posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi  Kandidat/kandidatka lahko vlogo posreduje po elektronski pošti 4. Računalniški programi: dobro poznavanje MS Office  

5. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:     

 • inovativnost, smisel za organizacijo dela,  
 • poznavanje ciljev trajnostnega razvoja

6. Delovno razmerje:

 • določen čas – do 31. 12. 2025 (»čas trajanja projekta »UL za trajnostno družbo  – ULTRA«)
 • krajši delovni čas – 50 % oz. 20 ur/teden 
 • zaposlitev predvidoma v mesecu januarju 2023
 • možno sodelovanje tudi pri drugih raziskovalnih projektih

»Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija – NextGenerationEU«.

»Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«  

7. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Polak

Telefonska številka: 01/ 58 05 139

E-mail: mojca.polak@fdv.uni-lj.si