Datum objave: 23.12.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 Članica UL: BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana razpisuje prosto delovno mesto:

  SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 v Službi za splošne, pravne in kadrovske zadeve – obračun plač, dekanat

 • Šifra DM: J017101 (m/ž)
 • Število razpisanih delovnih mest: 2
 • Šifra naziva: 0
 • Naziv: Samostojni strokovni delavec VII/1 
 • Tarifni razred: VII/1
 • Plačna podskupina: J1
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas 
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Poskusno delo: 3 mesece
 • Delovne izkušnje: 

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske ali družboslovne smeri 
 • visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ekonomske ali družboslovne smeri
 • visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ekonomske ali družboslovne smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba(1. bolonjska stopnja) ekonomske ali družboslovne smeri
 • aktivno znanje enega tujega jezika, komunikativnost, organizacijske sposobnosti, znanja za uporabo računalniških programov,
 • zaželene izkušnje na SAP kadrovsko informacijskem sistemu.

Opis dela in nalog:

 • samostojno obračunava plače, honorarje ter druge prejemke, 
 • vodi evidence odtegljajev, 
 • izpolnjuje obrazce za kredite, osebni dohodek ter druge obrazce,
 • obdeluje in izračunava refundacije, 
 • skrbi za pravilno in pravočasno oddajo zakonsko predpisanih obrazcev povezanih z obračunom plač (npr. REK, ISPAP),
 • koordinira in pridobiva podatke za plače iz oddelkov ter vrši njihovo kontrolo,
 • izvaja analize na področju plač in prejemkov,
 • opravlja informacijsko svetovalno delo z zunanjimi in notranjimi uporabniki,
 • mesečno poroča o plačah vodstvu, oddelkom in UL,
 • tekoče spremlja in izvaja zakonodajo na svojem področja dela, 
 • sodeluje z drugimi organizacijskimi službami oz. enotami v povezavi s finančno-računovodskim področjem,
 • skrbi za arhiviranje in hranjenje dokumentacije na svojem področju dela,
 • nadomešča samostojnega strokovnega delavca na oddelku za obračun plač,
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Rok za prijavo: 14 dni, od 23.12.2022 do vključno 6.1.2023  

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: ks@bf.uni-lj.si.   

Kontaktna oseba na članici:  

Nataša Miklavčič, telefonska številka: 01/320 3013, ks@bf.uni-lj.si.