Datum objave: 23.12.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA 1 (enega) PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

 Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana

 Razpisano delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM, H019001 v Laboratoriju za bioinformatiko, za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom

 

·         Število razpisanih delovnih mest: 1,

·         Šifra delovnega mesta: H019001,

·         Plačna podskupina: H1,

·         Tarifni razred: IX,

·         Šifra naziva: 0,

·         Vrsta zaposlitve: redno ali dopolnilno delo, krajši delovni čas (20 % oz. 8 ur/teden)

·         Trajanje zaposlitve: določen čas, za delo na projektu od predvidoma 1. 1. 2023

·         Poskusno delo: 3 mesece

·         Predviden nastop dela: 1. 1. 2023

 Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

·      doktorat znanosti (prejšnji) smer računalništvo in informatika ali

·      doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) smer računalništvo in informatika,

·      veljaven habilitacijski naziv: asistent raziskovalec ali asistent (v primeru, če delavec še nima veljavnega naziva, mora ta pogoj izpolniti v roku štirih mesecev od datuma nastopa dela)

 

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

·           delovne izkušnje: 1 leto ustreznih delovnih izkušenj

 Opis delovnega mesta:

  •  razvoj programske opreme za podatkovno analitiko;
  • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 Datum objave: 23. 12. 2022

Rok za prijavo: 29. 12. 2022

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni-lj.si z obveznim pripisom: »Biolab_AD«.

Sklene se lahko tudi pogodba za dopolnilno delo.

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.

Kontaktna oseba na članici:

Mateja Malešič

Tel.: 01/4798-114

e-mail: kadrovska@fri.uni-lj.si