Datum objave: 23.12.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA 1 (enega) PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

 

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: TEHNIŠKI SODELAVEC VII/1 v Laboratoriju za računalniško grafiko in multimedije, za določen čas, s polnim delovnim časom

·         Število razpisanih delovnih mest: 1,

·         Šifra delovnega mesta: J037003,

·         Plačna podskupina: J3,

·         Tarifni razred: VII/1,

·         Šifra naziva: 0,

·         Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

·         Trajanje zaposlitve: določen čas, za delo na projektu od predvidoma 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024

·         Poskusno delo: 3 mesece

·         Predviden nastop dela: 01. 1. 2023

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

·         specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja), smer: računalništvo in informatika

·         visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), smer: računalništvo in informatika

·         visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja), smer: računalništvo in informatika

·         visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja), smer: računalništvo in informatika

·         magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja), smer: računalništvo in informatika

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

·         komunikativnost, organizacijske sposobnosti

·         1 leto ustreznih delovnih izkušenj.

Opis delovnega mesta:

Priprava podatkov za potrebe strojnega učenja (urejanje in anotacija), implementacija algoritmov strojnega učenja in njihova evalvacija, sodelovanje pri zasnovi in razvoju rešitve za trajnostno mobilnost, razvoj spletne aplikacije, zasnova in razvoj uporabniškega vmesnika aplikacije, testiranje aplikacije.

 

 

Datum objave: 23. 12. 2022

Rok za prijavo: 29. 12. 2022

 

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni-lj.si z obveznim pripisom: »TS_LGM«.

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.

 

Kontaktna oseba na članici:

Alenka Bone

Tel.: 01/4798-115

e-mail: kadrovska@fri.uni-lj.si