Datum objave: 23.12.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA 1 (enega) PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

 

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana

 

Razpisano delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM v Laboratoriju za računalniške komunikacije, za določen čas, s krajšim delovnim časom (80 %)

 

·       Število razpisanih delovnih mest: 1,

·       Šifra delovnega mesta: H019001,

·       Plačna podskupina: H1,

·       Tarifni razred: IX,

·       Šifra naziva: 0,

·       Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas (80 % oz. 32 ur)

·       Trajanje zaposlitve: določen čas, za delo na projektu od predvidoma 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

·       Poskusno delo: 3 meseci

·       Predviden nastop dela: 1. 1. 2023

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

·         doktorat znanosti ( prejšnji ), smer računalništvo in informatika

·         doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) smer računalništvo in informatika

·         asistent raziskovalec ali asistent (v primeru, če delavec še nima veljavnega naziva, mora ta pogoj izpolniti v roku štirih mesecev od datuma nastopa dela)

 

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

·      1 leto ustreznih delovnih izkušenj,

·      doktorat znanosti prejšnji in sedanji

 

Opis delovnega mesta:

·         Teoretično in praktično delo na razvoju tehnik približnega mobilnega računanja, ki temeljijo na nizko-frekventnem vzorčenju senzorskih podatkov.

·         Razvoj sistema za spremljanje kakovosti izvajanja in porabe energije pri približnem mobilnem računanju.

·         Integracija krmilnega sistema za upravljanje z aproksimativnim računanjem na mobilnih napravah v demonstracijske aplikacije.

·         Poročanje in pisanje znanstvenih člankov, predstavljanje dela v okviru mednarodnih in domačih konferenc, ter sodelovanje pri mentoriranju diplomantov, magistrskih in doktorskih študentov.

 

 

Datum objave: 23. 12. 2022

Rok za prijavo: 29. 12. 2022

 

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni-lj.si z obveznim pripisom: »LRK_ASIST«.

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.

 

Kontaktna oseba na članici:

Mateja Ravnik

Tel.: 01/4798-115

e-mail: kadrovska@fri.uni-lj.si