Datum objave: 23.12.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

  Članica: UL Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana  

Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 na Katedri za fizikalno kemijo in Katedri za organsko kemijo  

šifra DM: J017100 - M/Ž, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom  

1. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) kemijske smeri, kemijske tehnologije ali druge naravoslovne oz. tehniške smeri
 • visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) kemijske smeri, kemijske tehnologije ali druge naravoslovne oz. tehniške smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) kemijske smeri, kemijske tehnologije ali druge naravoslovne oz. tehniške smeri
 • Znanje enega svetovnega tujega jezika, znanja za uporabo računalniških programov, komunikativnost, organizacijske sposobnosti
 • Zaželeno 1 leto ustreznih delovnih izkušenj
 • Poskusno delo: 3 mesece

2. Kratek opis dela in nalog:

 • samostojno načrtuje in opravlja strokovna dela na svojem delovnem področju
 • samostojno izvaja operativne naloge delovnega področja 
 • administrativno vodenje dela,
 • informacijsko svetovalno delo, 
 • priprava in zbiranje podatkov,
 • spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja
 • samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

3. Podrobnejši opis dela in nalog:

 • pripravlja materiale in naprave za izvedbo vaj in raziskovalnih nalog,
 • sodeluje pri izvedbi vaj in raziskovalnih nalog,
 • skrbi za brezhibno delovanje opreme, aparatur, drugih osnovnih sredstev in inventarja,
 • organizira popravila in vzdrževanje delovnih priprav,
 • nabavlja in vzdržuje zaloge potrebnih materialov,
 • vodi evidence in druga administrativna opravila za organizacijsko enoto,
 • izvaja dela po nalogu predpostavljenega delavca,
 • skrbi za delavci in študenti izvajajo varstvene ukrepe ter normative varnosti in zdravja pri delu

4. Rok za prijavo: 7. 1. 2023  

Kandidati naj vloge s priloženimi dokazili pošljejo na e-naslov: ursa.majercic@fkkt.uni-lj.si ali po pošti na naslov Večna pot 113, 1000 Ljubljana.   UL spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se bo sklenila s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

5. Kontaktna oseba na članici:  

Ime in priimek: Urša Majerčič

Telefonska številka: +386 1 479 84 34

E-mail: ursa.majercic@fkkt.uni-lj.si