Datum objave: 23.12.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto:   ZNANSTVENI SODELAVEC/SODELOVKA (H019007) na Oddelku za okoljsko gradbeništvo, Inštitut za zdravstveno hidrotehniko  (1 prosto mesto)    za čas trajanja projekta, do 31. 12. 2025, s skrajšanim delovnim časom 12 ur na teden za delo na projektu »UL za trajnostno družbo - ULTRA«    

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost.   2. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje), smer gradbeništvo, vodarstvo in komunalno inženirstvo, vodarstvo in okoljsko inženirstvo ali druga ustrezna smer 
 • veljaven habilitacijski naziv za habilitacijsko področje: Gradbeništvo in okoljsko inženirstvo, Sanitarno inženirstvo ali drugo ustrezno področje 
 • kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva;
 • aktivno znanje angleškega jezika
 • znanja za uporabo računalniških programov
 • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti
 • poskusno delo 3 mesece 
 • vsaj 3 leta izkušenj z delom na mednarodnih projektih
 • izkušnje iz področja zdravstvene hidrotehnike in/ali okoljskih tehnologij

3. Kratek opis dela in nalog:

 • znanstvenoraziskovalno delo 
 • organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine) 
 • povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami 
 • sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju 
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog 
 • pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi 
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih 
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta 

4. Rok za prijavo:   

Datum objave 23.12.2022, rok 7 dni; do 30.12.2022.  

Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na e-naslov: kadri@fgg.uni-lj.si  

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mateja Progar

Telefonska številka: 47 68 510

E-mail:  mateja.progar@fgg.uni-lj.si