Datum objave: 04.01.2023

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica UL: BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana razpisuje prosto delovno mesto:  

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 – NA ODDELKU ZA LESARSTVO, Katedra za lepljenje, lesene kompozite, obdelavo površin in konstruiranje (M/Ž), DM: J017101

 •  Šifra DM: J017101 (m/ž)
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra naziva: 0
 • Naziv: samostojni strokovni delavec VII/2 
 • Tarifni razred: VII/2
 • Plačna podskupina: J1
 • Plačni razred: 31
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas od predvidoma 1.2.2023 
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Poskusno delo: 3 mesece
 • Delovne izkušnje: /

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), lesarske smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), lesarske smeri
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja), lesarske smeri 

Funkcionalna znanja:

 • aktivno znanje enega tujega jezika (angleščina), znanja za uporabo računalniških programov,  poznavanje predpisov področja, komunikativnost, organizacijske sposobnosti.
 • samostojno opravljanje  strokovno organizacijskih del na svojem delovnem področju
 • izvajanje operativnih nalog delovnega področja
 • spremljanje informacij in novosti na svojem delovnem področju
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega
 • poznavanje metod preskušanja s področja površinske obdelave lesa in lesenih izdelkov,
 • poznavanje dela na lesno obdelovalnih strojih (klasični mizarski stroji, CNC in laserski rezalni stroji) in napravah za površinsko obdelavo lesa,
 • poznavanje programske opreme za lesene konstrukcije (npr. Sema) in z znanjem 3D modeliranja (npr. Solidworks).

Podrobnejši opis:

 • sodeluje pri pedagoškem delu (laboratorijske vaje, zaključna dela diplomantov,…) pri predmetih s področja obdelave površin, projektiranja in konstruiranja izdelkov (priprava pripomočkov in opreme, priprava modelov in prototipov, mehanska izdelava preizkušancev, demonstracija postopkov, skrb za varno in koordinirano delo), 
 • samostojno načrtuje in opravlja strokovno delo na specialnih strojih v delavnici in laboratorijski raziskovalni opremi s področja površinske obdelave in lesenih konstrukcij, 
 • samostojno koordinira in izvaja operativne naloge na omenjenih področjih, kar vključuje tudi nakup materialov za delo, vodenje zalog, vzdrževanje strojev in aparatur, 
 • samostojno načrtuje in koordinira delo v povezavi z naročniki, opravlja svetovalno delo in seznanja z raziskovalnimi metodami, svetuje naročnikom ekspertiz in raziskav, 
 • samostojno opravlja in koordinira promocijsko delo ter druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega. 

Rok za prijavo: 10 dni, od 4.1.2023 do vključno 14.1.2023  

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: ks@bf.uni-lj.si.   

Kontaktna oseba na članici: Anton Zupančič, telefonska številka: 01 3203 632, anton.zupancic@bf.uni-lj.si