Datum objave: 11.01.2023

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Samostojni strokovni delavec VII/2 (šifra delovnega mesta J017101) za področje študijskih zadev

Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim delom.

2. Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne smeri
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne smeri

Znanje jezikov: aktivno znanje angleškega jezika

Računalniška znanja: urejevalnik besedil, delo s preglednicami, delo z bazami podatkov

Druge zahteve: organizacijske sposobnosti, komunikativnost

Delovne izkušnje so zaželene.

3. Kratek opis dela in nalog:

 •  informacijsko svetovalno delo s študenti
 •  administrativno vodenje dodiplomskega in podiplomskega študija
 •  urejanje spletne strani fakultete ter sodelovanje pri pripravi promocijskih gradiv s področja študijskih in študentskih zadev
 •  priprava osnutkov odločb za Komisijo za študijske zadeve za dodiplomski in podiplomski študij
 •  priprava izvedbenih predmetnikov ter urnikov predavanj in vaj v sodelovanju s predstojnikom oddelka
 •  priprava pogodb v zvezi z izvedbo študijskega procesa
 • sodelovanje pri dogodkih v organizaciji fakultete
 • izvajanje del po odredbi dekana in tajnika
 •  opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: 15 dni (od 11.1.2023 do 26.1.2023)

Pisne vloge v razpisnem roku pošljite na elektronski naslov: . K vlogi obvezno priložite dokazila o izpolnjevanju pogojev (življenjepis z navedenimi delovnimi izkušnjami ter dokazilo o ustrezni izobrazbi).

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Ema Rebernik

Telefonska številka:01/ 300 -11-25

 E-mail: ema.rebernik@zf.uni-lj.si