Datum objave: 10.01.2023

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: Univerza v Ljubljani Teološka fakulteta, Poljanska cesta 4, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ASISTENT (m/ž) v vseh treh nazivih – asistent, asistent z magisterijem, asistent z doktoratom (D010001), za področje religiologija in religijska antropologija

  • št. delovnih mest: 1
  • šifra del. mesta: D010001
  • s krajšim delovnim časom 8 ur na teden (20 %)
  • za nedoločen čas

Pogoji za opravljanje dela:  

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):  specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ustrezne smeri (zakonska in družinska terapija); visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri (teologija); magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) ustrezne smeri (teologija, zakonske in družinske študije, religiologija in etika); specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) ustrezne smeri(zakonska in družinska terapija); magisterij znanosti (prejšnji) ustrezne smeri (teologija, zakonska in družinska terapija); doktorat znanosti (prejšnji) ustrezne smeri (teologija, zakonska in družinska terapija, religiologija); doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) ustrezne smeri (teologija, zakonska in družinska terapija, religiologija)  

Veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje religiologija in religijska antropologija. Lahko se prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev naziva v skladu z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani. V primeru, da kandidat še nima veljavnega naziva na UL, je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.  

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij in avdio-vizualnih sredstev.   

Zaželeno je, da je kandidat posebej vešč komunikacije in sodelovanja s študenti ter izvajanja vaj  preko sodobnih multimedijskih sredstev  

Zaželena znanja: Dobro poznanje Nauka o Cerkvi in zgodovino Katoliške Cerkve in sodobnih ekumenskih dejavnosti.  

Poskusna doba: 3 mesece  

Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
  • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
  • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: 3 delovne dni od objave, do vključno13. 1. 2023.  

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na e-naslov ks@teof.uni-lj.si.   

Kontaktna oseba na članici: Lea Jensterle, 01 434 58 12, ks@teof.uni-lj.si.