Datum objave: 12.01.2023

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

  Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto:    RAZISKOVALEC, H017004  

2. Pogoji za opravljanje dela: 

  • aktivno znanje slovenskega jezika (če je kandidat/kandidatka tujec/tujka in ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje pogoja znanja slovenščine na ravni B2 (CEFR), ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi), 
  • univerzitetna diploma (prejšnja) oz. 2. stopnja bolonjskega študija družboslovne smeri 
  • aktivno znanje angleškega jezika
  • veljavna izvolitev v naziv asistent – raziskovalec, lahko tudi pedagoški naziv asistent

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom/kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

3. Kratek opis dela in nalog:  

Splošni opis:

  • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
  • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
  • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
  • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
  • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
  • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo: 12. 1. 2023 do 16. 1. 2023

Kandidat/kandidatka posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv Kandidat/kandidatka lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

5. Računalniški programi: Excel, Word, SPSS, NVivo,   

6. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:      inovativnost, smisel za organizacijo dela,  komunikativnost

znanje iz oblikovanja instrumentov za mednarodne raziskave  

7. Delovno razmerje: določen čas do 31. 12. 2023 polni delovni čas – 100 % oz. 40 ur/teden  zaposlitev predvidoma v februarju ali marcu 2023

»Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«  

8. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Timon Kokalj

Telefonska številka: 01/ 58 05 185

E-mail: timon.kokalj@fdv.uni-lj.si