Datum objave: 12.01.2023

Kategorija: Prosta delovna mesta

 OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

  STROKOVNI DELAVEC VII/1 (J017131) v Finančno-računovodskem sektorju, za nedoločen čas in s polnim delovnim časom.    

1. Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske smeri ali
 • visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ekonomske smeri ali
 • visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ekonomske smeri ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ekonomske smeri
 • 2 leti ustreznih delovnih izkušenj, zaželeno poznavanje del in nalog v računovodstvu 
 • znanja za uporabo računalniških programov, komunikativnost, organizacijske sposobnosti
 • zaželeno je poznavanje orodij: SAP

2. Poskusno delo: 3 mesece    

3. Opis dela in nalog:    

Splošni opis:

 • izvajanje, usmerjanje in usklajevanje strokovno-administrativnega dela, 
 • izvajanje  postopkov povezanih s področjem dela, 
 • vodenje raznih kartotek, evidenc, zapisov, 
 • priprava, urejanje, knjiženje ali vzdrževanje  raznih gradiv, arhivov in dokumentacije,
 • obveščanje in informiranje, 
 • spremljanje vseh vrst razpisov in poznavanje pravnih prepisov s področja dela,
 • sodelovanje pri drugih delih, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta po nalogu tajnika oziroma vodje organizacijske enote.

Podrobnejši opis:

 • obračun oz. preverjanje pravilnosti obračunanih potnih nalogov in vodenje evidence le-teh,
 • nakazovanje akontacij in kontrola črpanja akontacij v zvezi s službenimi potovanji,
 • sodelovanje z zaposlenimi vezano na obračune potnih nalogov,
 • obračunavanje honorarnega dela zunanjim sodelavcem fakultete po delovnopravnih pogodbah
 • vnos prejetih računov za osnovna sredstva v pomožne poslovne knjige,
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predpostavljenega in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Nudimo:

 • prijetno delovno okolje,
 • parkirno mesto,
 • možnost stalnega izobraževanja,
 • osebni in strokovni razvoj.

Datum objave: 12. 01. 2023, rok za prijavo: 10 dni, do vključno  22. 01. 2023    

Kandidati posredujejo vlogo, življenjepis, predstavitev dosedanjega dela in osebnih ciljev, dokazila o izobrazbi itd., na naslov Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška  c. 25, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti: ks@fe.uni-lj.si Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje.